Filters

Voldoen aan de taaleis van het BIG-register

Alle buitenlandse en buitenlands opgeleide tandartsen moeten aantonen dat ze de Nederlandse taal goed genoeg beheersen voordat ze zich in het BIG-register kunnen registreren en als tandarts aan de slag kunnen.

Wilt u met een buitenlands zorgdiploma in Nederland als tandarts werken? Dat kan alleen als u hetzelfde niveau heeft als iemand die in Nederland het diploma krijgt. Er zijn verschillende procedures. Welke procedure voor u geldt hangt af van: het land waarin u uw diploma heeft gehaald, uw nationaliteit en uw beroep.

Diploma behaald in de EU

Heeft u uw diploma Tandheelkunde behaald in een EU-land of Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland? Dan moet u aantonen dat u op voldoende niveau de Nederlandse taal beheerst. Daarna kunt u zich inschrijven in het BIG-register en aan de slag als tandarts.

Als bewijs van taalvaardigheid telt:

  • een diploma van een behaalde Nederlandstalige beroepsopleiding;
  • diploma's van primair plus secundair onderwijs van een Nederlandstalige onderwijsinstelling;
  • een verklaring van vakbekwaamheid (geldig tot twee jaar na afgifte);
  • een gewaarmerkt certificaat behaald na het succesvol afleggen van de Taaltoets Nederlands. De Taaltoets Nederlands kunt u doen bij Taleninstituut Babel. Hiermee haalt u een certificaat waarmee u aantoont aan het door de wet BIG gestelde niveau te voldoen: Nederlands op B2+ niveau (Nederlands op niveau B2 en daarbij voldoende vaardig in het medisch interactief Nederlands).

Diploma behaald buiten de EU

Heeft u uw diploma Tandheelkunde behaald buiten een EU-land of Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland? Dan moet u:
1. Uw diploma laten verifiëren; er wordt gecontroleerd of uw opleiding gelijkwaardig is aan de Nederlandse opleiding Tandheelkunde
2. Een Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV-toets) doen, waarin ook uw Nederlandse taalvaardigheid getest wordt
3. Een Beroepsinhoudelijke toets doen; dit kan pas nádat u de AKV-toets met succes heeft afgelegd

Meer informatie bij het BIG-register