Filters

Erkenning van opleidingsinstellingen en (plv.) opleiders

Hier vindt u informatie over erkenning als opleidingsinrichting of opleider.

Voor de opleidingen tot kaakchirurg en orthodontist erkent de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismenten (RTS) (plaatsvervangend) opleiders en opleidingsinrichtingen. Als (plv.) opleider kunnen specialisten worden erkend uit het specialisme waartoe wordt opgeleid.

Erkenningseisen

De eisen voor de erkenning van (plaatsvervangend) opleiders en opleidingsinrichtingen liggen vast in:

Erkenning en visitatie opleidingen tot tandarts-specialist (volgt)

Een eerste erkenning is maximaal 5 jaar geldig, hernieuwing van de erkenning kan wederom voor maximaal vijf jaar plaatsvinden.

RTS erkende opleidingsinrichtingen kaakchirurgie (volgt)
RTS erkende opleidingsinrichtingen orthodontie (volgt)

De periodieke visitatie in het kader van hernieuwing van de erkenning van de opleidingsinstituten wordt verricht door een visitatiecommissie die bestaat uit visitatoren van de RTS.

Regelgeving opleidingen

Voorschriften voor opleidingsvisitaties RTS (pdf)
Landelijk opleidingsplan DMO (pdf)
Toetsboek DMO (pdf)
Landelijk opleidingsplan MKA (pdf)
 

Contactgegevens erkenning van opleidingsinstellingen en (plv.) opleiders

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)
t.a.v. afdeling erkenningen
Postbus 20053
3502 LB Utrecht
Tel. 088-4404320
E-mail: rts.erkenningen@knmt.nl