Filters

Veelgestelde vragen opleiding naar aaanleiding van de situatie rond COVID-19 voor aiossen kaakchirurgie en orthodontie

In hoeverre kunnen aiossen die in 2020 hun opleiding afronden door de coronacrisis in problemen raken als het gaat om het kunnen voldoen aan de in de Europese regels over de geneeskundige vervolgopleidingen vastgelegde minimale opleidingsduur?

De RTS voorziet geen problemen, omdat in de Europese regelgeving voor de verschillende specialismen alleen de minimum opleidingsduur is vastgelegd.
Voor de opleidingen kaakchirurgie en orthodontie geldt dat de opleidingsduur in Nederland langer is dan Europa vereist. Europese regels zullen daarom geen belemmering zijn voor de afronding van de opleiding.

Voor aiossen zijn er mogelijkheden om een onderbreking, vertraging of andere invulling op te lossen. Denk daarbij aan:

  • de ruimte die er in de regelgeving en de landelijke opleidingsplannen is om de diverse opleidings- en stageperiodes te verschuiven;
  • het verlengen van de opleiding.
Mijn opleider of ziekenhuis wil mij taken laten doen waarvoor ik mij niet bekwaam vind.

Doe alleen waar je je goed bij voelt en laat je zo nodig bijscholen in overleg met je opleider.

Ik ben van mijn stage of opleidingsperiode afgehaald en ingezet voor COVID-19 zorg. Kan of moet ik mijn stage straks inhalen?

Bespreek met je opleider of, wanneer en hoe je deze stage gaat inhalen. Het antwoord is afhankelijk van individuele factoren en zal niet voor elke aios hetzelfde luiden.

Kan ik gemiste (landelijke) onderwijsdagen inhalen?

Houd als aios de informatie van de wetenschappelijke vereniging, de NVMKA of de NVvO, in de gaten.

Bij wie kan ik terecht met mijn vragen en zorgen over mijn opleidingsschema en opleidingsplan?

In eerste instantie bij je opleider. Als jullie er samen niet uitkomen overleg dan met je centrale opleidingscommissie (COC). Als er vragen overblijven dan kan je altijd terecht bij de RTS.

Krijg ik straks nog salaris bij verlenging van mijn opleiding?

Ja. Want tijdens de verlenging blijf je gewoon ingeschreven in het RTS-opleidingsregister. De NZa blijft de beschikbaarheidsbijdrage aan je werkgever uitkeren zolang als je in het opleidingsregister bent ingeschreven.

Gelden er nu andere ARBO-regels over b.v. werkuren, extra diensten en diensten voor zwangeren, zwangerschapsverlof, vakantie?

Nee. Het is in ieders belang om de ARBO-regels juist nu te volgen. Daardoor kunnen zoveel mogelijk zorgverleners zo lang mogelijk inzetbaar blijven. Zoek samen met je collegae, werkgever en opleiders in redelijkheid naar oplossingen.

Mag de supervisie nu een tandje minder?

Nee, juist nu niet. Het is de verantwoordelijkheid van opleiders en supervisoren om in deze hectische periode aiossen zo goed mogelijk te helpen, steunen en begeleiden.

Heeft het missen van de vereiste onderwijsdagen, cursussen, examens, toetsen, CATS en KPF's consequenties voor mij?

In principe moet je als aios aan alle opleidingsverplichtingen voldoen. Overleg als aios samen met je opleider. De RTS zal de door je opleider gekozen oplossing respecteren.

Ik zou binnenkort als aios beginnen, maar nu is of wordt mijn startdatum uitgesteld.

Je kunt overleggen met je opleider  of er mogelijkheden zijn voor een alternatieve invulling, bijvoorbeeld aanpassing van het opleidingsschema. Als jullie er samen niet uitkomen kan je opleiderdit voorleggen aan de RTS.