Meet other dentists event 2017

28 oktober 2017
Kennis- en netwerkevenement voor buitenlandse, (bijna) BIG-geregistreerde tandartsen.

Werkt u in Nederland als tandarts en heeft u uw diploma in het buitenland behaald? Dan is deze dag zeker interessant voor u. Het is een perfecte gelegenheid om buitenlandse collega’ te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen over werken in Nederland en te netwerken. Bovendien kunt u ter plekke vragen stellen aan deskundige medewerkers van de KNMT.

Tijden en locatie

Wij ontvangen u graag vanaf 09.30 uur in ons mooie nieuwe pand KNMT 't Hart. Het programma begint om 10.00 uur en om 15.00 uur sluiten we de dag af. 

U kunt onder 't Hart gratis parkeren. Ook met het openbaar vervoer zijn we goed bereikbaar. Bekijk hier de routebeschrijving.  

Wij vragen voor deze dag KRT-punten aan. Deelname aan dit event is gratis.

Programma

Begintijd

Programma-onderdeel

9.30

Inloop

10.00

Welkom en opening

Door: Wolter Brands (Bestuur KNMT)

10.15

Loondienst? ZZP'er? Praktijkhouder? Hoe kun je werken?!

De meeste tandartsen uit het buitenland starten als tandarts in loondienst. Maar je kunt ook aan de slag als zzp’er, als variant maat of een eigen praktijk starten of overnemen. Maar; Wat zijn verschillen en wat zijn de mogelijkheden?  Krijg inzicht in de verschillende werkvormen in Nederland.

Door: Harry Korver (KNMT)

11.00

Inspiratiesessie: Een praktijkovername in Nederland

Manuel Rose studeerde tandheelkunde in Duitsland. Na een paar jaar gewerkt te hebben in Nederland, nam hij in 2015 de praktijk Dentpoint over. Inmiddels is deze zeer succesvol en gegroeid naar 3 locaties met een divers team. In deze inspiratiesessie hoor je wat zijn drijfveren waren, waar hij tegenaan liep en hoe hij een en ander heeft aangepakt.gfdg

Door: Manuel Rose

11.30

Pauze

12.00

De richtlijn Infectiepreventie in de mondzorgpraktijk” 

Deze richtlijn heeft twee doelen: preventie van (zorggerelateerde) infecties bij patiënten en het voorkomen van (beroeps-)ziekten bij de mondzorgverlener en het team. Wat houdt deze richtlijn in? En hoe kun je hier als tandarts aan voldoen?

Door: Catherine Volgenant

12.45

Lunch

13.15

"Een klacht? Welnee, een uitdaging!"

Iedere tandarts krijgt wel eens te maken met een ontevreden patiënt. Meestal lukt het om er samen uit te komen. Maar soms mondt een meningsverschil uit in een geschil of klacht. Wat zijn de wettelijke kaders en hoe werkt de KNMT Klachtenservice in de praktijk. Dit aan de hand van concrete voorbeelden.

Door: Joan van der Ven en Stan Banus (KNMT)

14.30

Understanding the dutch?!’

Onder het mom van ‘Understanding the Dutch’ wordt met een knipoog gekeken naar de gewoonten en gebruiken van Nederlanders. Ook in de tandartspraktijk.

Door: De Moppies

15.00

Afsluiting en borrel

Door: Wolter Brands

16.00

Einde bijeenkomst

Lees meer over de voordelen van het KNMT-lidmaatschap 

Waarom dit event?

Als dé beroepsvereniging voor tandartsen en tandarts-specialisten in Nederland, zien wij het als onze taak om ook in het buitenland geschoolde collega’s, te informeren over de mondzorg in Nederland. De eis die wij daarbij stellen is, dat deze collega’s de Nederlandse taal machtig en (bijna) BIG-geregistreerd zijn. Het programma wisselt per keer en is vooral geschikt voor buitenlands gediplomeerde tandartsen die korter dan vijf jaar in Nederland werken.

Vragen over werken in Nederland?

Heeft u vragen over het werken als buitenlands gediplomeerde tandarts in Nederland? Neem dan contact op met KNMT-Ledenservice via LS@knmt.nl. Deze deskundige collega’s helpen u graag verder.

Wilt u in collegiaal verband praten en bijgepraat worden over nieuwe ontwikkelingen in de tandheelkunde, casussen uit de dagelijkse praktijk of innovaties in de mondzorg? En op een leuke en leerzame manier met Nederlandse of buitenlandse collega’s uw KRT punten behalen? Dan is het intercollegiaal overleg ‘IQual’ iets voor u.

Andere evenementen

23 november 2017
KNMT, Utrecht
23 november 2017
Vught ('s-Hertogenbosch)
27 november 2017
Nieuwegein
08 december 2017
Bent u van plan uw praktijk binnen een paar jaar te verkopen?
08 december 2017
Maarssen