facebook

17 vragen die u had over Wlz-declaraties en machtigingen beantwoord

Arjen
van
Driel
2 minuten
Computerapple
Het aanvragen, machtigen en declareren van mondzorg voor patiënten in de Wet Langduige Zorg werkt digitaal. Hoe dat precies gaat, leverde diverse vragen op. We zetten de antwoorden voor u op een rij.

Met ingang van 1 juli 2017 gaan declaraties van Wlz-behandelingen en aanvragen voor machtigingen (waarvan de behandeldatum na 1 juli ligt) verplicht digitaal.

Bij het praktisch declareren en aanvragen komen diverse vragen op. De KNMT heeft deze, met de antwoorden, voor u op een rij gezet.

Lees de antwoorden op veel gestelde vragen (docx)

Download het overzicht van uit te wisselen gegevens tussen zorginstelling en mondzorgverlener (docx)

Deze vragen komen aan bod

 • Ik was gewend om op de declaraties de code voor het uurtarief in te vullen en daarnaast op de registratiestaat aan te geven welke verrichtingen ik had uitgevoerd zonder daar een tarief aan te koppelen. Moet ik dat nog steeds doen?
 • Hoe declareer ik een behandeling, die ik in fases uitvoer?
 • Kan ik mijn Wlz-declaraties door de factoringmaatschappij laten verwerken?
 • Wat te doen als u niet via uw factoringmaatschappij kunt declareren?
 • Moet ik net als bij het indienen van de papieren declaraties voor 1 juli bij het digitaal declareren de technieknota’s meesturen met de declaratie?
 • Hoe declareer ik materiaal- en techniekkosten?
 • Is het net als bij de Zvw mogelijk om voor het aanvragen van een machtiging via het machtigingenportaal de gegevens vanuit mijn softwarepakket in de aanvraag op te laten nemen?
 • Kan ik net als in de Zvw een COV-check uitvoeren?
 • Hoe check ik de Wlz-gerechtigheid?
 • Wat doe ik als de reiskosten niet worden vergoed omdat de patiënt bij wie ik die declareer geen Wlz-indicatie blijkt te hebben?
 • Declaraties worden afgewezen indien per patiënt en per behandelmoment meerdere keren dezelfde prestatiecode wordt gedeclareerd. Hoe voorkom ik dat dit gebeurt?
 • Is de combinatie U25 en U35 bij dezelfde patiënt op één dag mogelijk?
 • Tot voor kort wat het niet mogelijk om in de specificatie een aantal J-codes te vermelden. Is dat probleem nu opgelost?
 • In het papieren tijdperk kreeg ik de C90 vergoed door het zorgkantoor en in het digitale tijdperk niet meer. Hoe kan dat?
 • Ik verleen mondzorg in een instelling en heb zelf geen praktijk. Wat moet ik doen om te kunnen declareren?
 • Hoe declareer ik vanuit een CBT?
 • Hoe kan ik vanuit een CBT een machtiging aanvragen?
   

Meer informatie

Overgangstermijn digitalisering Wlz loopt af

Digitaal aanvragen en declareren in de Wlz: zo werkt dat

Mondzorg in de Wlz

 

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen