30%-regeling buitenlandse werknemers mogelijk minder snel ingekort

17 oktober 2018

Nu de dividendbelasting niet wordt afgeschaft, is de regering van plan de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers minder snel in te korten. Aanvankelijk was het de bedoeling om de regeling voor al deze werknemers te verkorten naar 5 jaar. Op 26 oktober wordt een voorstel voor een overgangsregeling verwacht.

De overgangsregeling zou inhouden dat voor bestaande situaties – dit zijn buitenlandse werknemers die 8 of 10 jaar recht zouden hebben op de 30%-regeling – de regeling mogelijk niet  per 1 januari 2019  komt te vervallen, maar pas per 1 januari 2020 of 2021. Dit betekent dat deze groep langer gebruik kan maken van dit belastingvoordeel.

In eerste instantie was het plan van de Regering om de duur van de ‘forfaitaire vergoeding voor extraterritoriale kosten van buitenlandse werknemers’, bekend onder de naam ‘30%-regeling’ te verkorten naar 5 jaar met ingang van 1 januari 2019. Deze kortere duur zou bovendien ook gaan gelden voor de al bestaande situaties.

 

1 reactie op 30%-regeling buitenlandse werknemers mogelijk minder snel ingekort