facebook

5 vragen bij de AVG die u nog niet eerder beantwoord zag

Arjen
van
Driel
2 minuten
Datalek
Op 25 mei 2018 gaat de AVG in. Veel tandartsen bereiden zich daar al op voor. Lees de antwoorden op 5 vragen die de KNMT de afgelopen tijd kreeg.

Ledenservice beantwoordt veel vragen over de AVG. Van de volgende vragen die ze kregen, was het antwoord nog niet online te vinden.

Moet ik een verwerkersovereenkomst sluiten met het pensioenfonds?

Nee, Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en alle andere pensioenfondsen zijn geen verwerker omdat zij zelf het doel en middelen van de gegevensverwerking bepaalt. Vanaf het moment dat de persoonsgegevens door de werkgever aan het pensioenfonds worden geleverd, op basis van de uitvoe-ringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement, is het pensioenfonds de verwerkingsverantwoordelijke.

Wat is een hoofdovereenkomst en moet ik die afsluiten?

De hoofdovereenkomst zoals genoemd in de verwerkersovereenkomst is de eerste overeenkomst die of het eerste contract dat u bent aangegaan met de partij die een verwerker is. Mocht er geen hoofdovereenkomst zijn dan raden wij aan om een dergelijke overeenkomst op papier te zetten. De verwerkersovereenkomst kunt u zien als een toevoeging bij de hoofdovereenkomst.
Een hoofdovereenkomst hoeft geen uitgebreid opgesteld contract te zijn.

Belangrijk om hierin te vermelden zijn onder andere de volgende punten:

  • partijen: tandartspraktijk + verwerker;
  • gemaakte (mondelinge) afspraken;
  • looptijd van de hoofdovereenkomst.

Is de zorgverzekeraar een verwerker en moet ik daarmee een verwerkersovereenkomst afsluiten?

De zorgverzekeraar valt onder andere wetgeving (Zorgverzekeringswet) waardoor zij recht hebben om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast mag de zorgverzekeraar volgens de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 24) het BSN nummer van patiënten verwerken.

Is het gebruik van het e-mailadres zoals genoemd in het privacybeleid 2.4 rechten van betrokkenen verplicht?

Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden. Zo blijven namelijk de verzoeken die betrekking hebben tot de privacy van de patiënten centraal. Wanneer de praktijk er voor kiest om dit niet te doen dan moeten hier wel goede werkafspraken (procedures) over worden gemaakt zoals bijvoorbeeld wie  deze e-mails verwerkt?

Is er een verwerkersovereenkomst nodig met Famed?

Nee, Famed sluit met haar klanten factoringovereenkomsten op grond waarvan de klant vorderingen op debiteuren aan Famed verkoopt en overdraagt (cessie ex artikel 3:94 BW). Door de cessie wordt Famed eigenaar van de vorderingen. Famed incasseert de vorderingen op debiteuren uit eigen naam en voor eigen risico. Famed bepaalt het doel van en de middelen voor het gebruik van de persoonsgegevens. Anders gezegd verwerkt Famed de persoonsgegevens voor haar eigen doelen. Om deze reden dient Famed dan ook te worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke en niet als verwerker. Dit betekent dat tussen u en Famed geen verwerkersovereenkomst afgesloten  hoeft te worden. Voor Infomedics wel (zie punt 5).

Handige links voor leden

Nog één maand tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht wordt. We helpen u graag om met uw team en praktijk klaar te zijn voor de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Overzicht van onderwerpen met verwijzingen en documenten

Webinar terugkijken (duur 1 uur)

Veelgestelde vragen over de AVG

Checklist privacy en informatiebeveiliging (pdf)

informatie- en communicatietechnologie (ICT)
informatiebeveiliging
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen