facebook

5 zaken om eens over na te denken

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
2 minuten
Notitie maken
Met het einde van het jaar in zicht is het tijd om de balans op te maken, en goede voornemens. De KNMT zet 5 zaken op een rijtje waar u misschien nog niet aan heeft gedacht maar die wel een overweging waard zijn.
  1. Heeft u goed gezorgd voor uw dierbaren, wanneer u plotseling wegvalt? Helaas zijn er ook in 2016 een aantal nog actieve collega’s plotseling weggevallen. Door het financieel goed te regelen maakt u dat uw dierbaren niet geconfronteerd worden met financiële zorgen. Laat uw financieel adviseur dit eens voor u uitrekenen.
  2. Is uw pensioen op orde? Voor tandartsen is collectief niets geregeld. Dat betekent dat u als alleenstaande in 2017 moet rondkomen met € 1.144,72 bruto per maand.  Ook dit kan een financieel adviseur voor u op een rijtje zetten.
  3. Werkt u samen conform de gemaakte afspraken? Voor alle samenwerkingsvormen in de mondzorgpraktijk is het belangrijk om te werken conform de gemaakte afspraken. In de praktijk zien we dat er in de loop der jaren kleine wijzigingen insluipen die de afspraken ongemerkt veranderen. We noemen een aantal voorbeelden: werkt u in een kostenmaatschap met een gezamenlijke naam op de deur? Heeft u een variantmaat die ook heeft geïnvesteerd in praktijkinrichting? Of heeft u een medewerker die nog werkt op basis van een overeenkomst van opdracht met VAR? Bij twijfel kan uw accountant of financieel adviseur u hierbij helpen.
  4. Bent u het afgelopen jaar ouderen patiënten uit het oog verloren? Uit onderzoek blijkt dat ouderen minder vaak naar de tandarts gaan. De moeite waard om eens te kijken hoe dat met uw patiënten zit. En ze eventueel na te bellen om ze de nodige zorg te blijven bieden. Bekijk tips en tricks om 'Ouderen in beeld' te houden.
  5. Heeft u al eens nagedacht over een levenstestament? Een levenstestament is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf (tijdelijk) niet kunt handelen. Hierdoor kan iemand die u vertrouwt beslissingen voor u nemen op medisch èn zakelijk vlak.
praktijkvoering

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen