9 nuttige ramadan-weetjes voor de tandarts

30 april 2019

Komende week start de ramadan. Gedurende een maand worden moslims geacht om zich van zonsopgang tot zonsondergang te onthouden van eten en drinken. De ramadan kan van invloed zijn op het tandartsbezoek, de tandartsbehandelingen en de mondhygiëne. Waar kun je als tandarts rekening mee houden bij patiënten die aan de ramadan meedoen? 9 tips.

  1. Onder meer chronisch zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en sommige ouderen – bij gevaar voor hun gezondheid - zijn vrijgesteld van de ramadan-verplichtingen.
  2. Vrijwel alle tandheelkundige behandelingen kunnen in de ramadan-periode worden uitgevoerd, indien er geen (vloei)stoffen of water wordt ingeslikt als gevolg van de behandeling. Houd er rekening mee dat de patiënt vaker vraagt om te spugen en de mond te spoelen.
  3. Gebruik voor de mondhygiëne en de gebitsreiniging geen middel met een smaakje, zoals mint.
  4. De gebruikelijke mondhygiëne – waaronder poetsen, stokeren, flossen, rageren en spoelen - kan tijdens de ramadan gewoon worden uitgevoerd, mits er geen (vloei)stoffen of water wordt doorgeslikt.  Vaak wordt het tandenpoetsen beperkt tot bijvoorbeeld alleen bij het opstaan.
  5. Tijdens de ramadan mogen geen medicijnen worden ingenomen tussen zonsopgang en zonsondergang. Houd hier rekening mee. Schrijf bijvoorbeeld tweemaal daags in plaats van driemaal daags medicijnen voor. Overleg desnoods met de apotheker. Alleen bij heftige pijn mag de patiënt het vasten onderbreken om medicijnen te nemen.
  6. Sommige moslims zien verdoving ook als medicatie. Zij zullen daarom geen verdoving willen of de behandeling willen uitstellen.
  7. Aan begin van de ramadan komen vaak hoofdpijn, misselijkheidsklachten of een algemeen gevoel van onbehagen voor.
  8. Door het vasten kan iemand een slechte adem of halitose ontwikkelen. Tongschrapen en de gebruikelijke mondhygiëne kunnen dan soelaas bieden. Dit wordt veelal ’s nachts gedaan.
  9. De ramadan duurt tot en met 4 juni en wordt gevolgd door het suikerfeest.

Houdt u in uw praktijk rekening met de ramadan? Stem op de poll

Geef uw mening: 'Ik houd in mijn praktijk rekening met patiënten die meedoen aan de ramadan.'

Lees meer over: medicatie

0 reacties op 9 nuttige ramadan-weetjes voor de tandarts