facebook

Aantal signalen over fraude in de mondzorg neemt af

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
1 minuut
Dalende lijn
Het afgelopen jaar is het aantal signalen van mogelijke zorgfraude in de mondzorg ten opzichte van 2016 licht gedaald, van 110 naar 108. Dit schrijft het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) in de Rapportage Signalen zorgfraude 2017.

De mondzorg springt er met betrekking tot de stijging van het totale aantal signalen van mogelijke zorgfraude positief uit. Dat ging namelijk met ongeveer 50 procent omhoog van 447 naar 675. In absolute aantallen is de mondzorg wel koploper.

Het is positief dat het aantal signalen over de mondzorg zich, in tegenstelling tot die van veel andere zorgcategorieën, langzaam naar beneden beweegt, vindt de KNMT. Dat er over de mondzorg de meeste signalen binnenkomen, is volgens de beroepsorganisatie goed verklaarbaar: tegenover de 108 signalen staat een zeer groot aantal van ongeveer 30 miljoen nota’s. Ook krijgen, ten opzichte van andere zorgcategorieën, in de mondzorg relatief veel patiënten zelf de nota. Het grootste deel van de mondzorg wordt immers niet uit de basisverzekering gefinancierd.

Fraude valt echter nooit goed te praten. Om het aantal signalen van mogelijke zorgfraude in de mondzorg verder terug te dringen, participeert de KNMT in de door het ministerie van VWS opgezette werkgroep ‘Correct declareren’.

De rapportage van het Informatie Knooppunt Zorgfraude – een samenwerkingsverband van de NZa, ZN, IGJ, Inspectie SZW, CIZ, Belastingdienst, FIOD, OM en VNG – is door minister Hugo de Jonge van VWS naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Lees het IKZ rapport

fraudeonderzoeken
declaraties

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen