Aanvragen machtigingen bij VECOZO versneld

02 maart 2017

Vanaf 13 maart vindt er automatisch een juistheid- en volledigheidscontroles (JVC’s) plaats voor een aantal aanvragen in het Machtigingenportaal van VECOZO. De controles zorgen voor een vermindering van de administratieve lasten.

De JVC’s zorgen ervoor dat u geen onvolledig en onjuiste aanvraag meer kunt indienen:

 • Het kan voorkomen dat uw aanvraag direct wordt goedgekeurd in plaats van dat deze ter beoordeling naar de zorgverzekeraar word verzonden;
 • Het Machtigingenportaal geeft een real-time terugkoppeling over bijvoorbeeld een onjuiste aangevraagde combinatie van prestaties en biedt daarvoor direct een oplossing;
 • U hoeft minder vaak aanvullende informatie aan te leveren;
 • U hoeft in veel gevallen uw aanvraag niet meer in te trekken en opnieuw in te dienen om een nieuwe kostenbegroting aan te leveren.

Vier juistheid- en volledigheidscontroles

U krijgt te maken met 4 juistheid- en volledigheidscontroles. Hieronder ziet u een overzicht met voorbeelden:

 • Mag niet met; Deze controle bevat combinaties van prestatiecodes die niet samen aangevraagd mogen worden (bijvoorbeeld de implantaatbehandeling in de bovenkaak waarbij u de J15 niet met de J12 en/of J13 mag aanvragen).
 • Verplicht met; Deze controle bevat combinaties van prestaties die verplicht met elkaar aangevraagd moeten worden (bijvoorbeeld de implantaatbehandeling in de bovenkaak waarbij u de J20 niet zonder de J33 en/of J97 mag aanvragen).
 • Min-max; Deze controle bevat het minimum en maximum toegestane aantal van prestatiecodes (bijvoorbeeld de implantaatbehandeling in de bovenkaak waarbij u de J01 maximaal 1x per implantaatbehandeling in de bovenkaak mag aanvragen).
 • Gecombineerde max; Deze controle bevat het gecombineerde maximum van meerdere prestatiecodes (bijvoorbeeld de implantaatbehandeling in de bovenkaak waarbij u de combinatie X22 en de X25 maximaal 3 keer mag aanvragen).

Eerst drie beslisbomen, later meer

U krijgt voorlopig bij 3 beslisbomen met JVC’s te maken, dus nog niet bij alle beslisbomen. De 3 beslisbomen waar het om gaat zijn:

 • M01 – Implantaten in de edentate bovenkaak en
 • M02 – Implantaten in de edentate onderkaak en
 • M10 – Het repareren of opvullen van een klikgebit.

In de loop van het jaar worden meer JVC’s per beslisboom geïmplementeerd.

Opgesteld in samenwerking met de KNMT

De JVC’s zijn mede opgesteld door de KNMT, in samenwerking met ZN, VECOZO en de zorgverzekeraars. Daarbij de belangen van zowel verzekerden als alle betrokken partijen worden behartigd. De KNMT heeft samen met een aantal tandartsen de JVC’s getest. Alle beslisbomen in het Machtigingenportaal zijn landelijk afgestemd en hebben voor elke zorgverzekeraar dezelfde inhoud en controles. De zorg wordt hierdoor veilig, betrouwbaar, sneller, klant- en resultaatgericht.

Meestgestelde vragen

1. Moet ik bij een foutmelding de aanvraag opnieuw indienen?

Nee dit hoeft niet, in de foutmelding staat uitgelegd wat er niet goed gaat. Het Machtigingenportaal biedt u op dat moment gelijk een oplossing.

2. Ik kan het klikgebit niet meer aanvragen onder het aanvraagformulier voor implantaten. Hoe komt dat?

Door wetswijzigingen valt het klikgebit niet meer onder Bijzondere Tandheelkunde. U moet daarom 2 aparte aanvragen indienen voor deze behandelingen. Namelijk een aanvraag voor de implantaten en een aanvraag voor het klikgebit.

3. Is het mogelijk om een rebasing en reparatie tegelijkertijd aan te vragen?

Dit is niet meer mogelijk. U moet voor elke behandeling een aparte aanvraag indienen. Dit heeft met de JVC’s te maken en het feit dat het twee afzonderlijke behandelingen met een eigen indicatie zijn die wel samen kunnen voorkomen maar niet onlosmakelijk bij elkaar horen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwe werkwijze? Neem dan contact op met KNMT Ledenservice. Heeft u vragen over uw aanvragen? Dan kunt u hiervoor de desbetreffende zorgverzekeraar benaderen.

Meldpunt Regeldruk en administratieve lasten

De verbetering van het Machtigigingenportaal van VECOZO is onderdeel van project ‘Minder lasten, meer zorg’. In het kader hiervan werkt de KNMT ook mee aan de digitalisering van wlz-processen. Heeft u nadere suggesties om administratieve rompslomp te verminderen? Geef ze door: KNMT Meldpunt Regeldruk en administratieve lasten.

0 reacties op Aanvragen machtigingen bij VECOZO versneld