facebook

ACTA pleit bij Eerste en Tweede Kamer voor opschorten experiment taakherschikking

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Acta
ACTA-decaan Albert Feilzer heeft er in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer voor gepleit dat deze zich uitspreken voor opschorting van het experiment taakherschikking.

Het bevreemdt Feilzer dat de minister Bruno Bruins van Medisch Zorg enerzijds onderzoek laat doen naar mogelijke scenario’s waarbinnen taakherschikking een oplossing kan zijn voor capaciteitsproblemen in de mondzorg, maar anderzijds wel met het experiment aan de gang gaat. “Dit lijkt op inconsistent beleid”, aldus de ACTA-decaan.

Gezamenlijk aan de slag

Volgens hem lost taakherschikking het capaciteitsprobleem niet op en moeten de partijen in de mondzorg gezamenlijk met de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs aan de slag om scenario’s te ontwikkelen die daadwerkelijk effect kunnen hebben op de werkelijke problemen waar de mondzorg in Nederland mee kampt. Als problemen noemt hij:

Problemen

  • De mondzorg voor volwassen is te beperkt in de basisverzekering opgenomen, waardoor veel mensen de tandarts niet bezoeken.
  • Ook een groot deel van de jeugd bezoekt de tandarts niet, hoewel voor hen mondzorg wel is verzekerd.
  • De mondzorg voor ouderen schiet te kort en is ontoegankelijk.
  • Er wordt op korte termijn een nog groter tekort aan tandartsen voorzien.
  • Een tekort aan mondhygiënisten heeft geleid tot de ontwikkeling van taakdelegatie aan preventie-assistenten waarvan de opleiding onvoldoende is beschreven.
  • Het veld heeft zich herhaaldelijk niet gehoord gevoeld door het ministerie van VWS, wat heeft geleid tot een verstoorde relatie.

Nieuwe opleidingen

Een oplossing die de ACTA-decaan beide Kamers voorhoudt, is het vormgeven van nieuwe opleidingen. Bijvoorbeeld die van een wetenschappelijk opgeleide ‘kindertandverzorger’ waarin zowel hbo-opgeleide mondzorgkundigen als bachelor-studenten tandheelkunde kunnen instromen. Ook een beter gedefinieerde opleiding preventie-assistent zou een stap vooruit zijn, aldus Feilzer.

Lees de brief van Feilzer aan de Eerste en Tweede Kamer hier.

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen