facebook

Administratieve lasten bij mondzorg in de Wlz fors verminderd

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
1 minuut
Ouderen wlz
De digitalisering van de mondzorg in de Wlz heeft gezorgd voor een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten. Dit leidt tot tijdsbesparing en die tijd kan worden gebruikt voor waar het echt om gaat in de mondzorg: de behandeling van patiënten en in het kader van de Wlz vooral van over het algemeen kwetsbare mensen. De KNMT is heel blij met het bereikte resultaat.

Vanaf de start is de KNMT (als coördinator van en aanspreekpunt voor alle betrokken mondzorgpartijen, softwareleveranciers en factoringmaatschappijen)  betrokken geweest bij het proces om te komen tot digitalisering. Voorwaarde daarbij was dat de nieuwe werkwijze zoveel mogelijk aan moest sluiten op hoe er wordt gewerkt in de Zorgverzekeringwet (Zvw). De KNMT is verheugd dat dit is gelukt.

Met de digitalisering van de mondzorg in de Wlz, een feit sinds 1 juli vorig jaar, is ook het belangrijkste knelpunt van de door de KNMT voorgezeten werkgroep "Administratieve lasten mondzorg" opgelost.

Lees meer op ZN.nl

bureaucratie
regeldruk
Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Recent nieuws