Advies: Maak een nieuwe overeenkomst van opdracht

18 april 2017
Team

In 2016 zijn er twee wetten ingevoerd die beide invloed hebben op de samenwerking met ZZP-tandartsen. Daarom is de modelovereenkomst van opdracht, waarin de samenwerking wordt vastgelegd, vernieuwd. De KNMT raadt aan nieuwe overeenkomsten te maken.

De modelovereenkomsten zijn aangepast op de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De KNMT heeft vier tips voor deze nieuwe overeenkomst:

Tip 1. Maak een nieuwe overeenkomst, geen verlenging

De overeenkomst is inhoudelijk aangepast en sluit nu volledig aan op de actuele wet- en regelgeving. Neem dus geen risico’s met een verlenging. De meeste wijzigingen in de overeenkomsten hangen samen met de Wkkgz. In afwijking van de hoofdregel dat de zorginstelling moet voldoen aan het inrichten van kwaliteits- en veiligheidssystemen en het organiseren van een klachtenregeling, kunnen partijen afspraken maken die hen beter passen. Door de tandarts-medewerker te beschouwen als solistisch werkende zorgverlener, die zelfstandig tandheelkundige zorg verleent aan de patiënten van de opdrachtgever, bereiken we dat de behandelaar verantwoordelijk blijft voor het eigen werk en het afhandelen van klachten. De overige wijzigingen zijn vooral vereenvoudigingen van de vaak complexe formuleringen in de eerdere versie van de overeenkomst van opdracht.

Tip 2. Sluit een contract tot en met 31-12-2017

De invoering van de Wet DBA heeft geleid tot economisch ongewenste effecten. Het risico op naheffing van loonheffingen bij opdrachtgevers heeft ervoor gezorgd dat in andere sectoren dan tandheelkunde het verstrekken aan opdrachten aan ZZP-ers stagneerde. Om dit gevolg te matigen heeft staatssecretaris Wiebes de handhaving van de Wet DBA uitgesteld tot tenminste 1-1-2018. In feite heeft hij de vrijwaring van de VAR voor opdrachtgevers hersteld voor deze periode.

Tip 3. Gebruik de tool, dan is de overeenkomst ‘fiscus-proof’

De Belastingdienst heeft de modelovereenkomsten voor tandartsen in 2015 goedgekeurd voor gebruik voor bepaalde tijd. Veel van de in 2016 afgesloten overeenkomsten eindigen aan het einde van de introductietermijn, voor 1 mei 2017. Door het nieuwe uitstel van de handhaving kunt u deze overeenkomsten zonder risico* verlengen tot 1-1-2018. Wij adviseren u om daarvoor de vernieuwde overeenkomsten praktijkmedewerking en –waarneming te gebruiken. De online tool waarmee u de overeenkomsten eenvoudig kunt opstellen is inmiddels aangepast en bevat de nieuwste overeenkomst.

(*tenzij u wist of had moeten weten dat de arbeidsrelatie een echte arbeidsovereenkomst is)

Maak een (nieuwe) overeenkomst van opdracht

Tip 4. ZZP-er én praktijkhouder zorg voor een eigen klachten- en geschillenregeling

Een medewerker of waarnemer wordt juridisch gezien als zelfstandig zorgaanbieder. Deze moeten daarom zelf zorgdragen voor een klachten-en geschillenregeling. De praktijk moet als instelling hier ook in voorzien. De KNMT heeft hiervoor de KNMT-klachtenservice ontwikkeld. Voor ZZP-ers kost deze € 90,00 en voor praktijkhouders € 90,00 + € 40,00 per stoel, waarbij de eerste stoel gratis is.

Nog vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe modelovereenkomsten of over de Wet DBA? Stel ze aan KNMT-praktijkspecialist Harry Korver. Of bel KNMT Ledenservice op tel. 030-6076380.

0 reacties op Advies: Maak een nieuwe overeenkomst van opdracht