Advies Panteia aan VWS: leid meer tandartsen op

29 juni 2018
minister Bruno Bruins

Minister Bruins voor medische zorg heeft het onderzoeksrapport naar de capaciteit in de mondzorg aangeboden aan de Tweede Kamer. Onderzoeksbureau Panteia beveelt aan om het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen uit te breiden van de huidige 259 naar 390. Een stijging van maar liefst 50 procent. De KNMT ziet in de aanbeveling de bevestiging van haar jarenlange pleidooi om in ons land meer tandartsen op te leiden.

Geen uitstel door onderzoek

Minister Bruins heeft aangegeven nader onderzoek te willen doen naar de aanbevelingen. De KNMT zal er bij de minister op aandringen dat dit niet opnieuw mag leiden tot uitstel van verruiming van de broodnodige opleidingscapaciteit.  

Opleiden meer tandartsen beste oplossing tandartsentekort

Ook is het rapport voor de KNMT aanleiding nogmaals te wijzen op de overhaaste en ondoordachte invoering van taakherschikking in de mondzorg. Niet het zelfstandig boren door de mondhygiënist maar het opleiden van meer tandartsen is de oplossing voor het tandartsentekort. Dat is de beste garantie voor het blijvend waarborgen van de huidige kwaliteit in de mondzorg.

Kamerbrief en onderzoek naar capaciteit in de mondzorg

0 reacties op Advies Panteia aan VWS: leid meer tandartsen op