Afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld open voor commentaar

29 maart 2018
Bescherming van het kind

Voor tandartsen is het niet altijd even makkelijk signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen en er dan adequaat naar te handelen. De KNMT ontwikkelt daarom een afwegingskader dat tandartsen helpt bij het kiezen van vervolgstappen bij vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. U kunt nu commentaar geven op de conceptversie.

Het afwegingskader wordt op 1 juli 2018 geïmplementeerd. Per 1 januari 2019 wordt het verplicht binnen de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld met het afwegingskader te werken.

Nu beslist u als professional in stap 5 van de Meldcode of u meldt of zelf hulp biedt of organiseert. Straks neemt u in stap 5 twee beslissingen: is melden noodzakelijk én welke hulp kan ik zelf bieden of organiseren? Het afwegingskader helpt daarbij.

U kunt tot en met woensdag 4 april uw commentaar inzenden op de concept-versie van het afwegingskader. De KNMT bundelt de binnengekomen commentaren.

De commentaartermijn is inmiddels verstreken.

Deze inhoud is geblokkeerd door uw cookie voorkeuren.

 

Acute en/of structurele onveiligheid melden

Kindermishandeling en huiselijk geweld is vaak problematiek met een langdurig karakter, die jaren kan aanhouden. Eerder geweld is de belangrijkste voorspeller voor toekomstig geweld. De meeste tandartsen zien hun patiënten weliswaar jaarlijks, maar beschikken niet altijd over informatie over eerdere situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Om deze situatie te verbeteren moeten ‘situaties van acute en/of structurele onveiligheid’ straks altijd worden gemeld bij Veilig Thuis. Veilig Thuis kan signalen over een langere periode vanuit verschillende bronnen bij elkaar brengen, zodat Veilig Thuis snel(ler) signaleert wanneer opnieuw sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en passende, toereikende hulp kan worden ingezet om structurele patronen van geweld te doorbreken.

Het doel is om (potentiële)slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Met de melding aan Veilig Thuis wordt de hulpverlening niet overgedragen, maar in afstemming met Veilig Thuis opgepakt.

Wat is een afwegingskader?

Het afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld helpt (tand)artsen acute of structurele onveilige situaties gemakkelijker te herkennen. Het biedt handvatten om de afweging te maken wanneer (tand)artsen zelf (ook) passende en toereikende hulp kunnen bieden of organiseren en wanneer het is aanwezen situaties te melden bij Veilig Thuis, zodat in afstemming met Veilig Thuis effectieve hulp georganiseerd wordt om de (kinder)mishandeling aan te pakken en te stoppen.

Actualisatie KNMT- meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De huidige KNMT- meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld dateert uit december 2016. Met de komst van het afwegingskader, waarvoor de KNMT samenwerkt met een coalitie van artsen, zal de KNMT ook de meldcode als geheel herzien.

Total votes: 54

1 reactie op Afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld open voor commentaar