Al meer dan 500 aanmeldingen voor voorjaarsprogramma IQual

29 maart 2016

De eerste 500 aanmeldingen voor de komende thema-avonden van IQual zijn binnen. In de loop van april vinden er verspreid over Nederland 6 van dergelijke avonden plaats. Er is grote belangstelling onder IQual-leden om zich te laten bijpraten over patiëntveiligheid, de cultuur rond het melden van incidenten en de herziene richtlijn Infectiepreventie.

Een van de bijeenkomsten, die in Arnhem, is zelfs vrijwel vol. IQual-leden kunnen zich tot begin april aanmelden voor de thema-avonden, die voor hen gratis bij te wonen zijn. Niet-leden kunnen zich ook aanmelden; zij betalen 335 euro en zijn dan meteen gedurende heel 2016 lid van IQual.

Tegelijk met de thema-avonden van IQual vindt ook de Preventietour plaats. Die heeft hetzelfde thema maar richt zich specifiek op tandarts- en preventieassistenten.

Meld u aan voor een thema-avond van IQual (en/of de Preventietour)  

Lees meer over IQual en patiëntveiligheid