Algemene Vergadering KNMT voor 200e keer bijeen

24 juni 2016
200e AV van de KNMT

Op 23 juni 2016 was de Algemene Vergadering (AV) van de KNMT voor de 200e maal bijeen. De besluiten en uitslagen van de stemmingen zijn bekend.

Tijdens de AV werd een nieuw hoofdbestuur gekozen, met Wolter Brands als voorzitter. Ook kwam het verenigingsvernieuwingsproject KNMT 2.0 ter tafel. Daarnaast werd de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg toegelicht, evenals de totstandkoming van één richtlijneninstituut voor de mondzorg.

KNMT-leden kunnen de uitslagen van de stemmingen en de moties bekijken:

Uitslagen stemmingen/moties (inlog nodig)

Bekijk foto's van de 200e AV

Bekijk foto's van de afscheidsreceptie van de terugtredende bestuursleden

 

Lees meer over: AV

0 reacties op Algemene Vergadering KNMT voor 200e keer bijeen