Analyse: VRZ-Zorginkoopbeleid mondzorg en overeenkomsten Zorg en Zekerheid en ONVZ

19 oktober 2017

De KNMT beoordeelt het inkoopbeleid en contracten van zorgverzekeraars, in dit geval van VRZ-Zorginkoop. De informatie ondersteunt mogelijk uw overweging al dan niet een contract te sluiten.

Beoordeling overeenkomsten VRZ-Zorginkoop

Sinds enige tijd verzorgt VRZ-Zorginkoop (het vroeger Multizorg) de zorginkoop voor Zorg en Zekerheid, Eno zorgverzekeraar en ONVZ Zorgverzekeraar. De KNMT heeft enkele overeenkomsten ontvangen en geanalyseerd.

2018

VRZ zorginkoopbeleid 2018 (pdf)
VRZ Mondzorg zorginkoopbeleid 2018 (pdf)
VRZ algemene Inkoopvoorwaarden Eerste Lijn mondzorg met uniforme bepalingen 2018 (pdf)

2018

KNMT reactie op VRZ zorginkoopbeleid algemeen en mondzorg 2018 (docx)

KNMT reactie op VRZ algemene inkoopvoorwaarden Eerste Lijn mondzorg met uniforme bepalingen (docx)

 

2 overeenkomsten Zorg en Zekerheid 2017 stilzwijgend verlengd

De door Zorg en Zekerheid voor 2017 aangeboden Zorgovereenkomsten "Ketenzorg inmplantologie" en "Gebitsprothesen op implantaten door tandartsen" worden stilzwijgend verlengd voor 2018. Samen met ONVZ biedt Zorg en Zekerheid de zorgovereenkomst "Conventionele gebitsprothese 2018" aan.

2018

Zorg en Zekerheid overeenkomst ketenzorg implantologie (pdf)

Zorg en Zekerheid overeenkomst conventionele gebitsprothesen tandarts tandprotethicus (docx)

2018

KNMT informatie bij zorgovereenkomst ketenzorg implantologie en gebitsprothesen op implantaten (docx)

KNMT informatie bij zorgovereenkomst conventionele gebitsprothese 2018 (docx)

Analyse voor de tandarts en tandarts-specialist

Zorgverzekeraars maken graag afspraken met tandartsen over mondzorg voor hun verzekerden. Jaarlijks leggen ze hun inkoopbeleid voor mondzorg vast, en op basis daarvan bieden ze tandartsen contracten aan. De KNMT is regelmatig in overleg met zorgverzekeraars, en beoordeelt het inkoopbeleid en contracten. De analyses bieden u informatie waar u op kunt letten bij uw overwegingen al dan niet in te gaan op het aanbod een contract te sluiten. 

Bekijk het complete overzicht van analyses

Total votes: 123

0 reacties op Analyse: VRZ-Zorginkoopbeleid mondzorg en overeenkomsten Zorg en Zekerheid en ONVZ