Arbeidsvoorwaardenregeling 2017 vastgesteld

29 november 2016

De KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2017 is vastgesteld. De regeling is aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. Ook de methodiek voor de salarisberekening van personeel is veranderd.

Voor de berekening is de methodiek gevolgd die vanaf 2017 ook gaat gelden voor de tarieven van de tandarts. De voor- en nacalculatiemethodiek is vervallen, en het indexatiepercentage is berekend aan de hand van de loonontwikkeling en de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (ova). Voor 2017 is dat 1,6%.

Een alternatief uitgangspunt voor het berekenen van de salarissen van personeel is de consumentenprijsindex (inflatie) van het CPB. Voor 2017 is dat 0,5%. Deze kan feitelijk worden beschouwd als ondergrens in de aanpassing van het salarisniveau. Uiteraard staat het de werkgever en werknemer volledig vrij hiervan af te wijken.

Praktijkhouders hebben medio december een papieren exemplaar van de Arbeidsvoorwaardenregeling, de brochure met toelichting en het addendum ontvangen.

Over de Arbeidsvoorwaardenregeling

Tandartspraktijken kennen geen cao. Om tandartsen en teamleden te helpen bij het maken van afspraken over arbeidsvoorwaarden stelt de KNMT jaarlijks een arbeidsvoorwaardenregeling op. Veel praktijkhouders nemen de regeling over; dit is echter niet verplicht. In de KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling staan de (wettelijke) rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers helder op een rij. Ook staan er voor een aantal functies in de praktijk adviessalarissen in, echter niet voor tandartsen.

Alles over personeel werven en aannemen

1 reactie op Arbeidsvoorwaardenregeling 2017 vastgesteld