facebook

Arme oudere mijdt met name tandarts

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
1 minuut
Oudere
Ouderen die financieel krap zitten, mijden met name de tandarts. Dit blijkt uit recent koopkrachtonderzoek van de ouderenorganisaties KBO-PCOB onder senioren. Van degenen die weleens zorg mijden, geeft 67 procent aan dat het om een bezoek aan de tandarts gaat.

18 procent ouderen mijdt zorg vanwege kosten

Uit het onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat vier op de tien senioren de armoede in hun naaste omgeving ziet toenemen. Ook geeft 18 procent van de senioren aan het afgelopen jaar weleens aan zorgmijding te hebben gedaan vanwege de kosten. Op de vraag welke zorg men vermeed – hierop waren meerdere antwoorden mogelijk - gaf 67 procent aan dat het de tandarts betrof, daarna volgde fysiotherapeut met 37 procent en de apotheek met 21 procent.

Ouderen zonder eigen vermogen zien vaker af van artsenbezoek

Het onderzoek laat verder zien dat een derde van de senioren geen eigen vermogen heeft en daardoor financieel kwetsbaar is. Ze hebben vaker schulden, liggen dubbel zo vaak wakker over hun financiële situatie en zien bijna twee keer zoveel af van een artsenbezoek dan senioren mét eigen vermogen.

financiering

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen