facebook

AV: contributie 2019 en 4e bestuurslid op komst

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Av289
Op vrijdag 28 september kwam de ledenraad in Nunspeet bijeen voor de 207e Algemene Vergadering (AV) van de KNMT. Belangrijke agendapunten waren de nieuwe contributiestructuur en het aantrekken van een vierde bestuurslid.

Contributie 2019 vastgesteld

Het voorstel voor de nieuwe contributie voor 2019 werd aangenomen. De belangrijkste wijziging is dat het individuele KNMT-lidmaatschap geen 1.250 of 1350 euro maar 990 euro gaat kosten. Voor dit bedrag krijgen leden alle voordelen inclusief de klachtenregeling. Verder komt er een separate praktijkmodule voor praktijkhouders in een staffel op basis van het aantal stoelen. Naar aanleiding van de discussie op de AV over de contributie wordt op maandag 29 oktober nog wel een extra Algemene Vergadering gehouden om een aanvullend contributievoorstel te bespreken, rondom het AOW+- en partnerlidmaatschap.

Deze maand is er een nieuwe ledenwerfcampagne van start gegaan met daarin de nieuwe tarieven. “We willen veel meer aan de achterban laten zien wat we als KNMT allemaal doen, zodat leden weten wat ze krijgen voor de contributie ”, aldus penningmeester Henk Donker. De aanwezigen op de Algemene Vergadering kregen alvast een voorproefje van de campagne te zien.

Bekijk de nieuwe KNMT-commercial

Aantrekken vierde bestuurslid

Het aantrekken van een vierde bestuurslid stond eveneens ter besluitvorming op de agenda. Een vierde lid zorgt voor een betere portefeuilleverdeling en maakt het getrapt aftreden makkelijker, aldus het huidige driehoofdige bestuur. De ledenraad stemde in met een vierde bestuurslid. Wel was er discussie over de vraag of dit bestuurslid wel of niet een tandarts moet zijn. De algemene mening is dat het niet perse een tandarts hoeft te zijn, maar dat het gaat om de juiste persoon. De komende maanden zal de profielschets voor het nieuwe lid nog worden aangepast zodat deze in december aan de AV kan worden voorgelegd.

Raadpleging zzp-achterban

Naast de besluiten die werden genomen, passeerden tal van onderwerpen ter bespreking de revue. Onder meer werd er gesproken over de enquête die de zzp’ers in de ledenraad onder hun achterban hebben gehouden. Deze enquête, die door 402 tandarts-zzp’ers is ingevuld, levert veel bruikbare informatie op voor de KNMT, aldus ledenraadslid Roelof Horlings.

Input KNMT aan Eerste- en Tweede Kamer

Verder gaf voorzitter Wolter Brands de laatste stand van zaken over de taakherschikking in de mondzorg. Zowel leden van Eerste als Tweede Kamer hebben – mede door input van de KNMT - hierover behoorlijk wat schriftelijke vragen gesteld aan minister Bruins, die deze nog moet beantwoorden. Blijkbaar zijn de kamers nog niet overtuigd van het voornemen van Bruins.

ledenraad
taakherschikking

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen