AV over klachten, taakherschikking en vernieuwing

20 oktober 2016
Inspreken op de AV

De nieuwe klachten- en geschillenregelingen, de door minister Schippers voorgenomen taakherschikking, de voorgenomen verhuizing van de KNMT, de hulp die de vereniging biedt bij zaken rondom ICT en privacy en natuurlijk de verenigingsvernieuwing: allemaal kwam het vrijdag 14 oktober aan bod in de 201e Algemene Vergadering van de KNMT.

Wkkgz: nieuwe klachten- en geschillenregeling

Voorzitter Wolter Brands licht de nieuwe regels en regelingen rondom klachten en geschillen per 1 januari 2017 toe. Hij kondigt aan dat de KNMT haar leden medio november uitgebreid informeert over de nieuwe regels  en de ondersteuning die de KNMT daarbij aan haar leden biedt.

Lees meer over de wkkgz en de gevolgen

Taakherschikking

Tijdens de vergadering blikt Brands terug op de stappen die de afgelopen periode genomen zijn om de plannen van minister Schippers voor taakherschikking in de mondzorg aangepast te krijgen, zoals het position paper, het minisymposium en de internetconsultatie. Ook keek hij vooruit naar de komende periode, waarin gesprekken met belangrijke stakeholders worden gevoerd en ook de politiek betrokken wordt.

Voorgenomen verhuizing

De KNMT is voornemens medio maart 2017 te verhuizen van Nieuwegein naar Utrecht, zo laat penningmeester Henk Donker weten. De vereniging beoogt haar intrek te nemen in kantoor ’t Hart in de wijk Papendorp.

KiMo en richtlijnen

Op de vergadering komt ook de stand van zaken rond het richtlijneninstituut KiMo kort ter sprake. Het instituut bevindt zich momenteel in de opstartfase. Bestuurslid Richard Kohsiek vertelt dat hij erop aandringt dat het instituut snel tandartsen gaat betrekken, onder andere bij het opstellen van zijn richtlijnenprogramma.

ICT en privacy

Wolter Brands kondigt een special van het Nt aan over ICT in de tandartspraktijk. Die verschijnt op 11 november aanstaande. Voor KNMT-leden komt er een kortingsaanbod voor ZorgMail, de tool waarmee zorgverleners veilig patiëntgegevens kunnen uitwisselen.

KNMT 2.0

Bestuursleden Dedan Schmidt en Richard Kohsiek lichten de plannen voor de verenigingsvernieuwing toe. In 2017 ligt de focus op het verbeteren van de rolverdeling tussen verschillende functies in de vereniging (zoals tussen bestuur en werkorganisatie) en het instellen van een Raad van Toezicht. Die laatste gaat toezicht houden op het bestuur. Schmidt kondigt aan dat er begin 2017 een speciale conferentie komt waarop leden kunnen meepraten over de strategie van de vereniging.

Lees ook het verslag van de Algemene Vergadering op de website van het Nt

De volgende Algemene Vergadering is op vrijdag 16 december, vanaf 10.00 uur, in Maarssen.

Lees meer over: AV

0 reacties op AV over klachten, taakherschikking en vernieuwing