AVG: nieuwe privacyregelgeving op komst

21 juni 2017
Waarschuwing

Databedrijven worden steeds machtiger, iedereen is opjacht naar de sleutel tot ‘big data’ en persoonsgegevens zijn daarbij de heilige graal. Vandaar dat nieuwe wetgeving de zeggenschap van mensen over hun gegevens gaat versterken. Dat heeft ook gevolgen voor tandartspraktijken.

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarin staan nieuwe regels op het gebied van verwerking van persoonsgegevens en privacy, die ook gaan gelden in de zorgsector.

Patiënten krijgen in de AVG meer privacyrechten en zorgaanbieders moeten aan strengere eisen voldoen. Zo komt meer dan nu de nadruk te liggen op accountability: organisaties moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. 

Om leden te helpen zich voor te bereiden op de komst van de AVG organiseert de KNMT dit najaar voorlichtingsbijeenkomsten. Daarin wordt uiteengezet wat de gevolgen van de AVG zijn en hoe u aan de nieuwe wetgeving kunt voldoen.

Als organisatie kunt u ook nu al stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Onderzoek alvast of u uw huidige processen, diensten en goederen op bepaalde punten moet aanpassen om te voldoen aan de AVG. Dat kan met behulp van het 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens.

10-stappenplan AVG (pdf)

Meer informatie over de AVG

Heeft u vragen over de AVG? Neem dan contact op met de publieksvoorlichters van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze zijn bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via tel. nr. 0900-2001201 (5 cent per minuut, plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele of vaste telefoon).

Vragen of tips?

Heeft u een vraag voor de KNMT over dit onderwerp of een tip? Laat het weten aan Ledenservice.

0 reacties op AVG: nieuwe privacyregelgeving op komst