facebook

Beperking van aftrekfaciliteiten voor ondernemers

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
1 minuut
Belasting
De aftrekposten voor ondernemers zijn met ingang van 1 januari 2019 tot maximaal 49,5% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze beperking volgt uit afspraken die in het regeerakkoord zijn vastgelegd. Het voornemen van de regering is verder om de aftrekmogelijkheden voor ondernemers vanaf 2020 jaarlijks met 3 procent af te bouwen tot een percentage van 36,93% in 2023.

Waarvoor aftrekbeperking

De aftrekbeperking zal gaan gelden voor de:

  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek
  • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • MKB-winstvrijstelling
  • Meewerkaftrek
  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
  • Stakingsvrijstelling

Besloten Vennootschap

Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of een overgang naar een Besloten Vennootschap een reëel fiscaal voordeel oplevert.

De beperking van de aftrek zal worden opgenomen in het belastingplan voor 2019.

Heeft u hierover vragen? Dan kan uw accountant u hierover verder informeren.

belastingen
winst uit onderneming

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen