Beperking van aftrekfaciliteiten voor ondernemers

13 augustus 2018

De aftrekposten voor ondernemers zijn met ingang van 1 januari 2019 tot maximaal 49,5% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze beperking volgt uit afspraken die in het regeerakkoord zijn vastgelegd. Het voornemen van de regering is verder om de aftrekmogelijkheden voor ondernemers vanaf 2020 jaarlijks met 3 procent af te bouwen tot een percentage van 36,93% in 2023.

Waarvoor aftrekbeperking

De aftrekbeperking zal gaan gelden voor de:

  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek
  • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • MKB-winstvrijstelling
  • Meewerkaftrek
  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
  • Stakingsvrijstelling

Besloten Vennootschap

Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of een overgang naar een Besloten Vennootschap een reëel fiscaal voordeel oplevert.

De beperking van de aftrek zal worden opgenomen in het belastingplan voor 2019.

Heeft u hierover vragen? Dan kan uw accountant u hierover verder informeren.

Total votes: 6

0 reacties op Beperking van aftrekfaciliteiten voor ondernemers