Besluiten DMO en MKA definitief gewijzigd

21 april 2016

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ingestemd met het besluit van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) van 15 februari 2016 tot wijziging van het Besluit Dento-Maxillaire Orthopedie 2013 en het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2013.

In die besluiten staan respectievelijk de regels rond opleiding, erkenning en (her)registratie van kaakchirurgen en orthodontisten.

Concreet houdt de wijziging met name in dat er strengere eisen zullen worden gesteld aan de registratie van in het buitenland opgeleide tandartsspecialisten. Als zij zich willen laten registreren als kaakchirurg of orthodontist moet de RTS eerst de buitenlandse beroepskwalificatie (diploma) van de tandartsspecialist erkennen. Als dat is gebeurd, dan moet de tandartsspecialist voor registratie als specialist gaan aantonen dat deze de Nederlandse taal beheerst, relevante werkzaamheden heeft verricht en aan deskundigheidsbevordering heeft gedaan. Deze aanpassing vloeit voort uit een wijziging van een Europese richtlijn (2005/36/EG).

Daarnaast zijn er nog enkele technische aanpassingen gedaan. De besluiten treden met terugwerkende kracht in werking op 18 januari 2016.

De minister heeft ook ingestemd met wijziging van de Regeling Specialismen Tandheelkunde van de KNMT. De wijziging betreft met name de verkleining van het CTS en treedt in werking op 1 april 2016.

Bekijk de regeling en de besluiten

Voor vragen kunt u zich wenden tot mr. M.C.J. Rozijn, secretaris CTS, cts.nmt@fed.knmg.nl of 030-28 23 281.

Meer informatie over het CTS vindt u op www.knmt.nl/cts.

Lees meer over: