Beugelvoorlichting kan nog altijd beter

26 januari 2017

Nog steeds krijgen niet alle patiënten goede voorlichting over hun beugelbehandeling en de kosten daarvan, zo stelt de Consumentenbond op basis van onderzoek. Meer dan de helft van de patiënten krijgt geen alternatieve behandelopties voorgelegd en 20% krijgt geen offerte.

Het onderzoek betreft een herhaling van een eerder onderzoek uit 2015. De consumentenorganisatie concludeert dat er wel enige verbetering is in de informatievoorziening maar dus nog niet voor alle patiënten. De NZa is bij monde van Loes de Maat, directeur Toezicht & Handhaving, teleurgesteld in de resultaten en stelt actie te gaan ondernemen: ‘Ook wij balen hiervan. Je ziet dat veel tandartsen en orthodontisten het goed doen. Maar er is ook een groep achterblijvers. Deze groep kan de komende tijd een controle verwachten.’ 

Lees bij de Consumentenbond: ‘Informatievoorziening over orthodontiebehandelingen nog steeds niet op orde’

Waar moet een patiënt op kunnen rekenen?

 • Geef uitleg over de behandeling en de aanpak

 • Bespreek voor- en nadelen behandeling

 • Bespreek alternatieve mogelijkheden (kan zijn: niet behandelen, als er geen alternatieve behandelingen zijn), en de voor- en nadelen daarvan

 • Controleer of de patiënt de gegeven informatie begrijpt

 • Verstrek een (complete) begroting als de behandeling meer dan € 250 kost

  • Inclusief benodigde röntgenfoto’s + beoordeling daarvan

  • Inclusief materiaal- en techniekkosten

 • Bereken materiaal- en techniekkosten één-op-één door; op verzoek kan de patiënt de factuur ervan inzien

 • Vraag toestemming voor de behandeling (tot en met 11 jaar aan ouder/verzorger, 12 t/m 15 jaar aan ouder/verzorger én kind)

 • Vraag akkoord op de begroting

Verwijs naar Allesoverhetgebit.nl

De KNMT ondersteunt haar leden in de informatievoorziening aan patiënten via de website Allesoverhetgebit.nl. Daar is veel informatie over behandelingen en de kosten ervan te vinden. Voor patiënten van KNMT-leden is er ook de TIP-lijn, waar ze telefonisch vragen over mondzorg kunnen stellen.

0 reacties op Beugelvoorlichting kan nog altijd beter