facebook

BIG-nummers per 1 april verplicht zichtbaar

Profile picture for user Anita Zijlstra
Anita
Zijlstra
2 minuten
Normal 20181120-knmt-53
Door een wijziging in de Wet BIG moeten de BIG-nummers van alle BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april  2019 actief bekend worden gemaakt. Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker om te controleren of een tandarts, orthodontist of MKA-chirurg in het BIG-register staat ingeschreven.

KNMT trekt aan de bel over deze extra lastendruk

Eerder informeerde de KNMT u al dat de Wet BIG gaat wijzigen en dat zorgverleners hun BIG-nummer bekend moeten gaan maken. Tot op heden was echter nog niet duidelijk op welke wijze dit zou dienen gebeuren. De KNMT is onaangenaam verrast over de uitwerking van de eerder aangekondigde maatregel. De maatregel en de ingangsdatum ervan zorgen voor disproportionele toename van de lastendruk en het is onaanvaardbaar dat de maatregel zonder overleg met de zorg tot stand is gekomen. Samen met andere beroepsverenigingen in de zorg hebben we hierover bij de minister aan de bel getrokken. Het ministerie van VWS beloofde vervolgens in gesprek te gaan over de verplichte BIG-vermelding en tot nader order zal de IGJ niet handhaven op deze vereiste. Intussen is er een nieuw voorstel, zonder de verplichte vermelding op briefpapier en facturen

Wat betekent dit voor u?

U moet ervoor zorgen dat iedereen vanaf 1 april, of zo snel als mogelijk, het BIG-nummer, of de BIG-nummers van uw medewerkers, makkelijk en snel kan vinden. Zorgverleners die zich niet actief naar buiten presenteren of worden gepresenteerd, zijn niet verplicht dit per 1 april wel te gaan doen. Wel moeten zij ervoor zorgen dat zij het nummer beschikbaar hebben, zodat zij deze kunnen verstrekken als er naar gevraagd wordt. 

Waar moet het nummer bekend gemaakt worden?

Het BIG-nummer moet worden vermeld op plekken waar de naam en het beroep van een BIG- geregistreerde bekend worden gemaakt. De wet gaat uit van in ieder geval de onderstaande plekken:

  • websites en andere digitale media (zoals app, nieuwsbrief van de praktijk)
  • briefpapier en e-mailondertekening
  • facturen
  • in wachtkamers

Denk bijvoorbeeld aan de praktijkwebsite, waarop uw team staat. In wachtkamers kan gedacht worden aan het wachtkamerscherm, waarop de medewerkers voorgesteld worden. Bij e-mail ondertekening gaat het om e-mails die een tandarts, orthodontist of MKA-chirurg vanuit zijn of haar beroep stuurt.

Zo snel mogelijk

Per 1 april 2019, of zo snel mogelijk daarna, moeten BIG-geregistreerden en hun werkgevers voldoen aan de verplichting. Het vermelden van het BIG-nummer op kleine websites, in de (automatische) e-mail ondertekening en op social media zal meestal eenvoudig en direct kunnen. Het aanpassen van facturen en grote websites kan meer tijd in beslag nemen.

Bestaande voorraad briefpapier eerst opmaken

Wanneer BIG-geregistreerden en/of hun werkgevers nog niet kunnen voldoen per 1 april, moeten zij een plan hebben om op de kortst mogelijke termijn wel te voldoen aan de verplichting. Voor bedrukt briefpapier geldt dat bestaande voorraden briefpapier eerst mogen worden opgebruikt.

Toezicht IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat hier toezicht op houden.

(Update 26 feb: alinea 'KNMT trekt aan de bel' toegevoegd. Update 12 maart: IGJ handhaaft voorlopig niet. Update 8 juli: Het voorstel is aangepast.)

belangenbehartiging
BIG-registratie
bureaucratie
regeldruk
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)
wet- en regelzaken

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen