facebook

Brede implementatie projecten voor betere mondzorg ouderen

Hans
Scholten
2 minuten
Logo houd de oudere mond gezond
Een groot aantal partijen in de mondzorg, het ministerie van VWS en consumentenorganisaties werken in 2016 samen aan betere mondzorg voor kwetsbare en thuiswonende ouderen. Dit jaar starten daartoe vier zogenaamde interventies.

In het ‘Programma Mondzorg voor kwetsbare ouderen’ werken het ministerie van VWS, de KNMT, ANT, NVM, ONT, NVIJ, Consumentenbond en NPCF samen aan brede implementatie van eerder gestarte initiatieven om de mondgezondheid van ouderen te verbeteren. Dat is nodig omdat er steeds meer kwetsbare ouderen komen die steeds vaker thuis wonen. Uit ervaringen en onderzoek blijkt dat de mondgezondheid van kwetsbare ouderen matig tot onvoldoende is. Kwetsbare ouderen hebben vaak moeite met de dagelijkse mondverzorging en lijken uit beeld te raken in de mondzorgpraktijken.

De komst van het programma is medio maart besproken in de vaste kamercommissie van VWS. Daar beloofde minister Schippers de definitieve versie nog voor de zomer naar de Tweede Kamer te sturen, een teken dat het onderwerp hoog op de Haagse agenda staat.

De vier interventies die de betrokken partijen starten in 2016 zijn:

  • Vanuit het perspectief van de ouderen systematisch in kaart brengen welke belemmeringen zij ervaren voor een goede mondgezondheid, en deze vervolgens waar mogelijk wegnemen . De KNMT deed hieromtrent vorig jaar al een pilot.
  • De speciale praktijkwijzer van de KNMT, met advies over het ‘senior proof’ maken van mondzorgpraktijken, mondzorgbreed introduceren.
  • Het onderwerp mondzorg integreren in zorgopleidingen.
  • Regelen dat mondzorg is opgenomen in zorgprotocollen van wijkverpleegkundigen en andere beroepsbeoefenaren.

Deze interventies zijn er op gericht om de mondgezondheid van een zo groot mogelijke groep kwetsbare ouderen te verbeteren.

Bekijk ook: 7 projecten voor kwetsbare ouderen 

ouderen

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen