Breng uw Arbobeleid op orde – dat voorkomt boetes

30 oktober 2019
Welkom

De Inspectie SZW controleert ook regelmatig tandartspraktijken op naleving van de Arbowet. Aan welke eisen moet u voldoen om forse boetes te voorkomen?

Om te kijken hoe het staat met de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet voert de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) momenteel het onderzoek ’Arbo in het bedrijf 2019’ uit. Bedrijven in de steekproef worden per brief benaderd en vervolgens gecontroleerd op de volgende zaken:

  • Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
  • Een toetsverklaring *
  • Plan van aanpak bij de RI&E **
  • Basiscontracten arbodienstverlening
  • (Branche)arbocatalogus

*Voor tandartspraktijken geldt dat er geen (branche)arbocatalogus van toepassing is. Die hoeven ze dus niet te laten zien.

**Praktijken die een RI&E hebben gemaakt met de RI&E-manager van de KNMT én minder dan 25 werknemers hebben hoeven geen toetsverklaring te overleggen.

Boetes uitgedeeld bij reguliere inspecties

Voor zover bekend bij de KNMT deelt de Inspectie SZW geen boetes uit in het kader van ‘Arbo in het bedrijf 2019’. Dat doet ze echter wél bij reguliere inspecties. Die zijn onaangekondigd en diepgravender. Wie bij een reguliere inspectie niet kan aantonen de zaken op orde te hebben, loopt het risico op boetes. Wie geen RI&E heeft, kan € 4.500,- boete krijgen en bij wie een plan van aanpak bij de RI&E ontbreekt kan voor € 3.000,- op de bon geslingerd worden.

De KNMT lanceerde recent een RI&E-manager voor tandartspraktijken. In de manager voert u een RI&E uit en genereert de tool vervolgens automatisch een plan van aanpak met verbetermaatregelen.  De RI&E-manager is kosteloos voor KNMT-leden met een Praktijkmodule. Niet-leden betalen € 599,-.
Total votes: 19

0 reacties op Breng uw Arbobeleid op orde – dat voorkomt boetes