facebook

Brexit: de actuele stand van zaken

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
3 minuten
Brexit
Ondanks de vele ontwikkelingen rondom de geplande Brexit, is het nog niet duidelijk of er een akkoord gaat komen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De KNMT heeft daarom onderzocht welke gevolgen de Brexit voor de mondzorg kan hebben.

Eind 2018 is er een terugtrekkingsakkoord opgesteld met afspraken rondom het op 29 maart geplande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Hierin is bepaald dat tijdens een overgangsperiode die loopt tot en met 31 december 2020, alle Europese wetten en regels blijven gelden tussen de lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. Het Britse parlement heeft dit akkoord echter niet goedgekeurd. De Europese Unie en de Britse regering hebben daarom besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. Of zoveel eerder als het Britse parlement het Brexit akkoord heeft goedgekeurd.

Rekening houden met alle scenario’s

Er wordt inmiddels rekening gehouden met alle scenario’s, inclusief dat van een ‘no deal’. In dit geval zullen er geen Europese wetten en regels meer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk. Mocht het terugtrekkingsakkoord alsnog worden goedgekeurd, dan verandert er voor mondzorgpraktijken tot en met 31 december 2020 niets ten opzichte van nu.

Wat kan een no deal-Brexit voor de mondzorg betekenen?

De afgelopen tijd heeft het ministerie van VWS meermaals geïnformeerd over en gewaarschuwd voor de mogelijke risico’s die een no deal-Brexit met zich meebrengt. De KNMT heeft de mogelijke gevolgen voor de mondzorg zoveel mogelijk in kaart gebracht. Voor nu lijkt het erop dat de gevolgen van een harde Brexit voor mondzorgpraktijken te overzien zijn.

Leveringszekerheid geneesmiddelen

Uit overleg met de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT), blijkt dat er op dit moment geen signalen zijn dat de beschikbaarheid van dentale geneesmiddelen (en dan met name anesthesievloeistoffen) bij een no deal Brexit onder druk zal komen te staan. Waar nodig zijn grotere voorraden aangelegd. Ook zijn er voldoende RVG-goedgekeurde alternatieven uit andere EU-landen beschikbaar.

Leveringszekerheid medische hulpmiddelen

Uit datzelfde overleg met de VGT blijkt ook dat er geen signalen zijn dat de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen onder druk zal komen te staan.
Wel bestaat er een risico dat bepaalde (onderdelen van) medische hulpmiddelen vertraagd geleverd zullen worden. Mochten zich hierbij problemen voordoen, neem dan contact op met de leverancier in Nederland. Die zal met u naar een oplossing of een gelijkwaardig alternatief zoeken.
Mochten er problemen gaan spelen met onderhoudscontracten van medische hulpmiddelen, waar een directe of indirecte relatie bestaat met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, dan kunt u ook contact opnemen met de leverancier van dit medisch hulpmiddel in Nederland.

Geldigheid van CE-certificaten van huidige medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen in de mondzorgpraktijk moeten CE-gecertificeerd zijn. Minister Bruins heeft op 6 februari aangegeven dat medische hulpmiddelen met een CE-certificaat uit het Verenigd Koninkrijk die vóór de Brexit al werden gebruikt of in de handel waren gebracht, kunnen blijven worden gebruikt.

Maar nieuwe voorraden van dezelfde producten met hetzelfde certificaat waarvoor nog geen leveringscontract is gesloten tussen de fabrikant en een leverancier en waarvan het productproces nog niet is afgerond, mogen na een no deal-Brexit in de Europese Unie niet meer in de handel worden gebruikt.

De VGT geeft aan dat hun leden deze situatie nauwkeurig zullen bewaken en voor voldoende voorraden of gelijkwaardige alternatieven zullen zorgdragen.

Data in het Verenigd Koninkrijk

Tenzij er nog tijdig aanvullende maatregelen worden getroffen, mogen er na een no deal-Brexit niet langer persoonsgegevens op in het Verenigd Koninkrijk gesitueerde servers staan.
Complan, Pharmeon, GSN, JDS Automatisering, Oase Dental, Synerga, Vertimart, Anders Medical Factoring en Infomedics bevestigen aan de KNMT dat zij geen data van hun klanten in het Verenigd Koninkrijk hebben staan, en ook geen software gebruiken die dat doet.

Werken met een Brits diploma in Nederland of werken met een Nederlands diploma in het Verenigd Koninkrijk

Zie hierover onze eerdere berichtgeving.

Inventariseer voor uw eigen praktijk

Het is belangrijk om ook voor uw eigen praktijk na te gaan welke gevolgen de Brexit kan hebben. We raden u daarom aan om, zo veel als mogelijk, te inventariseren welke geneesmiddelen en medische hulpmiddelen u gebruikt die uit het Verenigd Koninkrijk komen. Daarnaast is het van belang om te inventariseren welke onderhoudscontracten u eventueel heeft met partijen uit het Verenigd Koninkrijk. U kunt hier het beste contact over opnemen met uw leverancier(s).

Mocht u Brits personeel in dienst hebben, dan is het van belang na te gaan of deze medewerkers voldoen aan de vereisten.

Brexit

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen