Brexit: wat zijn de gevolgen voor tandartsen?

16 januari 2019

In aanloop naar het geplande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie onderzoekt de KNMT wat de gevolgen van de ‘Brexit’ zullen zijn voor de mondzorg. De KNMT kijkt hierbij naar alle mogelijke scenario’s.

Op dit moment bestaat nog geen duidelijkheid over de afspraken rondom het op 29 maart 2019 geplande vertrek. Dinsdag 15 januari heeft het Britse parlement het door onderhandelaars opgestelde Brexit-akkoord afgewezen. Er is nog geen sprake van een ‘no-deal’ situatie waarin er helemaal geen akkoord over een Brexit zou zijn. Vanuit de overheid wordt men wel opgeroepen om zich voor te bereiden op alle scenario’s, waaronder de mogelijkheid van een ‘no-deal’.

Risico's gezondheidszorg bij no-deal

De afgelopen tijd heeft het ministerie van VWS meermaals gewaarschuwd voor de mogelijke risico’s die een no-deal Brexit met zich meebrengt voor de gezondheidszorg, met name op het gebied van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en medisch onderzoek. Zo komt de leveringszekerheid van geneesmiddelen mogelijk onder druk te staan door vertraagd grensverkeer. Ook bestaat er onduidelijkheid over de geldigheid van CE-certificaten van medische hulpmiddelen die door een instantie in het Verenigd Koninkrijk vóór de Brexit zijn goedgekeurd.

Gevolgen van Brexit worden in kaart gebracht

De KNMT is de afgelopen maanden meermaals met VWS en andere brancheorganisaties over de gevolgen in gesprek geweest en spreekt ook met partners in het veld. Zo staat op korte termijn een gesprek met de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) op de agenda. De KNMT zal de komende tijd de gevolgen van de Brexit zorgvuldig in kaart brengen, waarbij eventuele risico’s zo goed mogelijk ondervangen zullen worden.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Total votes: 0
Lees meer over: Brexit

0 reacties op Brexit: wat zijn de gevolgen voor tandartsen?