facebook

Bruins antwoordt in november op vragen taakherschikking

Profile picture for user Franc
Franc
van der
Vlugt
1 minuut
Tweede kamer stoelen
De beantwoording van de schriftelijke vragen van de Eerste en Tweede Kamer over het experiment met taakherschikking in de mondzorg is door minister Bruno Bruins uitgesteld tot november.

In een brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer heeft Bruins laten weten dat er een grote hoeveelheid vragen is gesteld door beide kamers over het ‘tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist’. De beantwoording van deze vragen vergt enige tijd, schrijft de minister. Was het aanvankelijk de bedoeling eind oktober met antwoorden te komen, nu laat Bruins weten de beantwoording aan beide Kamers tegelijkertijd in november te versturen, mede gelet op de samenhang tussen de vragen van de kamers.

Input KNMT Kamerleden

Dat er de nodige vragen zijn gesteld door de Kamerleden heeft onder meer te maken met de input van de KNMT richting hen. De KNMT heeft zich vanaf het begin af aan verzet zich tegen het voorgenomen experiment met taakherschikking, waardoor mondhygiënisten zelfstandig primaire caviteiten mogen behandelen. Onder meer heeft ze de politiek opgeroepen de taakherschikking te boordelen in samenhang met het recente onderzoek naar de capaciteit in de mondzorg. Gelet op de grote hoeveelheid vragen die de kamerleden hebben gesteld, lijkt het erop dat zij de zorgen van de KNMT over het experiment delen.

taakherschikking

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen