Cao-partij FBZ zoekt nieuwe voorzitter

21 juni 2017
FBZ

In verband met het verstrijken van de termijn van de huidige voorzitter per januari 2018 is FBZ op zoek naar een voorzitter.

Over FBZ

FBZ timmert als groeiende werknemersorganisatie stevig aan de weg bij het behartigen van de werknemersbelangen van 32.000 artsen, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals in loondienst. Daarmee vertegenwoordigt FBZ de arbeidsvoorwaarden van tientallen beroepsgroepen, waaronder de KNMT. FBZ sluit mede namens de KNMT cao’s af voor onze leden in dienstverband. FBZ sluit 10 cao’s voornamelijk in grote zorgbranches, zoals de ziekenhuizen, universitaire medisch centra en ook universiteiten. Verder sluit FBZ overal in het land sociaal plannen met de werkgevers van instellingen om de arbeidspositie en het inkomen van de werknemers bij reorganisaties of fusies zoveel mogelijk te borgen.

Profiel voorzitter

De voorzitter heeft bestuurlijke ervaring, is sterk in belangenbehartiging en beschikt over een breed en gevarieerd netwerk. De voorzitter geeft verbindend leiding aan een vierkoppig bestuur en de Algemene Vergadering, die bestaat afgevaardigden van de federatiepartners van FBZ. Bestuur en afgevaardigden komen zesmaal per jaar bijeen.

Het bestuur besluit op basis van de uitkomsten van de achterbanraadplegingen van de federatiepartners over het sluiten van cao’s. Het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvoering op basis van een door de Algemene Vergadering goedgekeurd strategisch beleidsplan met bijbehorende begroting. Het bestuur onderhoudt relaties met de lidorganisaties van FBZ. De voorzitter is samen met de directeur verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging. De nieuwe voorzitter wordt benoemd voor een periode van 4 jaar, waarna verlenging voor eenzelfde termijn tot de mogelijkheden behoort. De werkzaamheden van de voorzitter nemen maximaal een dagdeel per week in beslag.

Procedure

Een benoemingscommissie selecteert de kandidaten. De gesprekken worden in september en oktober gevoerd. De eerste gespreksronde is gepland op 18 september. FBZ ziet aanmeldingen van geïnteresseerden graag voor 21 augustus 2017 bij hr@fbz.nl tegemoet.

Meer weten

Bekijk de volledige vacaturetekst (pdf)

De KNMT is federatiepartner van FBZ omdat we het belangrijk vinden dat de arbeidsvoorwaardelijke belangen van onze leden in dienstverband behartigd worden. De activiteiten van FBZ zijn daarmee onderdeel van ons lidmaatschapspakket.

0 reacties op Cao-partij FBZ zoekt nieuwe voorzitter