Eerstelijns zorg ageert tegen cliëntenraden in kleine instellingen

12 februari 2018
Microfoon

Een aantal beroepsorganisaties in de eerstelijnszorg, waaronder de KNMT, vraagt de Tweede Kamer kleinschalige eerstelijns zorgaanbieders te ontzien bij de beoogde verplichte invoering van een cliëntenraad. Die is namelijk onnodig en brengt enorme financiële en organisatorische lastenverzwaringen met zich mee.

De nieuwe Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) verplicht zorgaanbieders met meer dan tien medewerkers tot het instellen van een cliëntenraad. Dit betekent dat een groot deel van de eerstelijns zorgaanbieders, gezien het grote aantal deeltijdcontracten, verplicht wordt een cliëntenraad in het leven te roepen.

Dat is onnodig om de medezeggenschap van patiënten in de eerstelijns zorg te verbeteren, wat het beoogde doel van de nieuwe wet is, zo stellen de organisatie in hun brief. In de eerstelijns zorg is die medezeggenschap vanwege de nauwe band tussen zorgverleners en patiënten, plus de verplicht te houden patiëntenenquêtes, al prima geregeld.

De medezeggenschap van patiënten en de kwaliteit van zorg worden in de eerstelijn niet verbeterd door de invoering van een cliëntenraad. Bovendien brengt dit een enorme lastenverzwaring met zich mee, zowel financieel als organisatorisch.

Minister Bruins heeft het wetsvoorstel Wmcz 2018 eind december ingebracht bij de Tweede Kamer. Die behandelt de wet woensdag 14 februari.

Lees de brief over de Wmcz 2018 (pdf)

0 reacties op Eerstelijns zorg ageert tegen cliëntenraden in kleine instellingen