facebook

College Tandheelkundige Specialismen (CTS) ontwerpbesluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie adviesronde in

Arjen
van
Driel
1 minuut
Mka-chirurg
Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) is van plan het besluit MKA te wijzigen en maakt het ontwerpbesluit bekend.

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) is voornemens het besluit MKA te wijzigen en met name op 3 punten:

  • het artikel over het niet voldoen aan de bij- en nascholingseis respectievelijk het niet hebben deelgenomen aan de visitatie van de PITK van de NVMKA wordt gesplitst en aangepast;
  • ingevoerd is dat van de nascholing voor herregistratie 75% van de scholing vakinhoudelijk moet zijn;
  • de regeling rondom het volgen van een individueel scholingsprogramma (ISP) is aangepast in die zin dat iedereen die opnieuw als kaakchirurg geregistreerd wil worden (herintreden), daarvoor een ISP volgt.

Partijen kunnen er advies over uitbrengen

Het besluit ligt nu voor advies voor aan diverse relevante partijen. Deze partijen hebben tot 13 mei 2019 de tijd om eventueel advies uit te brengen.

Andere belanghebbenden kunnen reageren

Overige belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar maken, binnen 4 weken na publicatie van deze kennisgeving in het Nederlands tandartsenblad NT.

Lees de integrale tekst van het ontwerpbesluit (pdf)

Schriftelijke zienswijzen of vragen kunnen worden gericht aan de secretaris CTS, mr. M.C.J. Rozijn, via cts.knmt@fed.knmg.nl.

College Tandheelkundige Specialismen (CTS)
tandartsspecialisten

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen