Commentaarronde radiologie gesloten

05 oktober 2016

De commentaarronde voor het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (BBS) is gesloten. Tot en met 14 oktober 2016 kon erop gereageerd worden. De ronde was er omdat het huidige Besluit Stralingsbescherming niet meer volstaat: er komt een Euratomrichtlijn aan die grote wijzingen met zich meebrengt.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming werkt samen met de Nederlandse overheid aan de voorbereidingen voor de implementatie van deze Europese richtlijn 2013 / 59 Euratom. In februari 2018 moet de Euratomrichtlijn omgezet worden in nationale wet- en regelgeving. Doel is om personeel, patiënt en de bevolking in het algemeen te beschermen tegen de nadelige gevolgen van ioniserende straling.

Veranderingen

Eén van grote wijzigingen is dat het aantal taken van de coördinerend deskundige wordt uitgebreid. Dit zal er mogelijk toe leiden dat de afspraken die de praktijkhouder en de betrokken deskundige maken, uitgebreid moeten worden. Daarnaast vervalt de meldingsplicht voor röntgentoestellen. Deze wordt waarschijnlijk vervangen door een registratieplicht.

Consultatieversie

De KNMT bundelt alle binnengekomen commentaren en geeft deze aan de overheid.

Documenten consultatie:

Ga naar de Bbs artikelen consultatieversie (pdf)
Ga naar de Bbs artikelsgewijze toelichting consultatieversie (pdf)
Ga naar de Bbs nota van toelichting consultatieversie (pdf)
Ga naar de Bbs transponering consultatieversie (pdf)

Lees meer over:

0 reacties op Commentaarronde radiologie gesloten