Commentaarronde richtlijn medicatieoverdracht geopend

07 november 2016
Pillenstrip

De richtlijn Overdracht van medicatiegegevens wordt vernieuwd. In deze richtlijn is vastgelegd hoe zorgverleners omgaan met de uitwisseling van medicatiegegevens van hun patiënten. Het concept is inmiddels gereed; tandartsen kunnen er nu hun reactie op geven.

Het medicatieoverzicht is de registratie per patiënt van alle geneesmiddelen (al dan niet op recept) en relevante gegevens over het gebruik daarvan. De overdacht van medicatieoverzichten is een kritiek moment in de zorg. Daar lopen patiënten het risico op patiëntschade of ziekenhuisopname. Dit risico moet worden uitgesloten.

In 2008 is daarom een richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten vastgesteld. De richtlijn wordt momenteel geactualiseerd omdat er anno 2016 nog steeds geen landelijk werkend systeem is waar alle zorgverleners gebruik van kunnen maken, zoals destijds was voorzien.

In de nieuwe richtlijn is duidelijker gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook is de rol van de patiënt extra benadrukt. Er is daarnaast meer ruimte ontstaan om risico’s af te wegen bij het voorschrijven van medicatie. Ook is de richtlijn sterk vereenvoudigd en daardoor ook fors ingekort.

De KNMT is al lange tijd voorstander van een richtlijn die voor tandartsen goed uitvoerbaar is. De KNMT ontwikkelde eerder al een stappenplan Medicatieoverdracht (pdf) om leden behulpzaam te zijn bij het voldoen aan de eisen. Daarnaast heeft de KNMT hard gewerkt aan praktische en pragmatische IT-oplossingen voor het veilig uitwisselen van, onder andere, medicatiegegevens. De KNMT is daarom blij dat op initiatief van het zorgveld een vereenvoudigde conceptrichtlijn is opgesteld.

De KNMT zal in december 2016 haar commentaar geven aan de richtlijnwerkgroep. De KNMT nodigt individuele tandartsen van harte uit zijn of haar reactie aan de KNMT kenbaar te maken. U kunt dit doen via het reactieformulier. U kunt tot en met 27 november 2016 reageren.

Lees meer over: richtlijnen

0 reacties op Commentaarronde richtlijn medicatieoverdracht geopend