Consultatie aanscherping meldcode Kindermishandeling

03 november 2016
Bescherming van het kind

Het ministerie van VWS heeft een internetconsultatie opengesteld voor een wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De consultatie vindt plaats om belangstellenden te informeren over en te laten reageren op de plannen.

De meldcode is bedoeld om ervoor te zorgen dat (vermoedens van) ernstige gevallen van huiselijk geweld en ernstige kindermishandeling bij Veilig Thuis bekend worden, zodat deze organisatie passende maatregelen kan nemen.

De voorgestelde wijziging houdt in dat de bestaande meldcode verbeterd wordt, zodat zorgverleners beter geholpen worden om de juiste keuzes te maken bij vermoedens van kindermishandeling. Zo komt er een pragmatische checklist om signalen vroegtijdig ter herkennen, komen er meldnormen bínnen de meldcode en wordt de samenwerking met Veilig Thuis verbeterd.

Deze voorgestelde wijziging is de uitkomst van een alternatief voorstel van de Artsencoalitie in reactie op de eerder voorgenomen meldplicht voor zorgverleners. Die is met dit voorstel, dat ook door de KNMT onderschreven wordt, van de baan.

Het besluit treedt in werking per 1 januari 2018. De KNMT zal die tijd gebruiken om in samenwerking met enkele deskundige (tand)artsen een checklist op te stellen. Dat kader komt vervolgens in de bestaande KNMT-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.

De KNMT zal nu via de internetconsultatie haar reactie geven. De KNMT nodigt ook individuele tandartsen van harte uit dit te doen. De internetconsultatie loopt tot 24 november 2016.

Lees meer over: Kindermishandeling

0 reacties op Consultatie aanscherping meldcode Kindermishandeling