Consultatie gestart voor wetswijziging WGBO

02 mei 2016
Microfoon

Een wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is opengesteld voor consultatie door de ministeries van VWS en VenJ.
 

De KNMT zal namens haar leden haar zienswijze indienen maar geïnteresseerde tandartsen en tandartsspecialisten kunnen tot 10 juni aanstaande ook individueel hun reactie geven.

Het wetsvoorstel beoogt de positie van de patiënt te verduidelijken en te versterken. De WGBO wordt daarom, onder andere, op de volgende punten aangepast:

  • er komt een wettelijk inzagerecht in het dossier voor nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers van een overleden patiënt;
  • voortaan moet de zorgverlener in het dossier aantekening maken van de toestemming van de patiënt voor ingrijpende verrichtingen;
  • de zorgverlener is verplicht een aantekening te maken in het dossier als hij de patiënt geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam acht;
  • de bewaartermijn van het dossier wordt verlengd van vijftien naar twintig jaar.

Naar de consultatie

Lees meer over: WGBO