facebook

Consultatie NZa-uitvoeringstoets Wlz-behandeling

Arjen
van
Driel
1 minuut
Ouderen wlz
De KNMT heeft samen met andere partijen reactie gegeven op een wijziging in de Wlz. Deze houdt in dat het onderscheid vervalt tussen mensen met alleen een indicatie voor verblijf en mensen met aanvullende indicatie voor behandeling.

Advies Zorginstituut om alle zorg onder de Wlz te laten vallen, ook de aanvullende tandheelkundige zorg

Het Zorginstituut adviseert om de behandeling van aanvullende zorgvormen in de Wlz voor alle cliënten in een Wlz-instelling onderdeel te laten uitmaken van het Wlz-pakket. Dat wil zeggen dat het onderscheid wordt weggenomen in aanspraak op zorg tussen mensen die in een geïnstitutionaliseerde woonvorm verblijven met alleen een indicatie voor verblijf, en mensen met een aanvullende indicatie voor behandeling.

Tijdpad

  • Begin dit jaar is de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd een uitvoeringstoets te doen en een advies uit te brengen over de financiële consequenties en een bekostigingsmodel van de voorgestelde pakketwijziging.
  • Recent heeft de NZa een consultatiedocument opgeleverd, waarop een gezamenlijke reactie is gegeven door ANT, Cobijt, KNMT, NVIJ, NVM, ONT, NVGd en VBTGG.
  • De NZa brengt eind januari 2019 haar advies uit aan de minister. Op dat moment weten we hoe onze reactie daarin is verwerkt en zullen we u nader inhoudelijk informeren.

Achtergrond

Op verzoek van staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft het Zorginstituut in september 2017 een advies uitgebracht over de zogenaamde aanvullende zorgvormen in de Wlz. Het gaat hierbij om

  • de huisartsgeneeskundige zorg
  • paramedische zorg
  • farmaceutische zorg
  • hulpmiddelen
  • tandheelkundige zorg.

Bekend is dat instellingen dit verschillend organiseren.

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen