Consultatie uitbreiding bevoegdheden mondhygiënisten van start

08 september 2016
Notitie maken

Het ministerie van VWS heeft een internetconsultatie opengesteld voor het tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist. De consultatie vindt plaats om belangstellenden te informeren over en te laten reageren op de plannen om mondhygiënisten meer taken toe te kennen.

Het ministerie wil via een algemene maatregel van bestuur (amvb) een experiment starten om mondhygiënisten de bevoegdheid te geven zelfstandig te verdoven, röntgenfoto’s te laten maken en primaire gaatjes te vullen.

Gedurende de experimenteerperiode van vijf jaar wordt onderzocht of mondhygiënisten daadwerkelijk in staat zijn zelfstandig deze voorbehouden handelingen te verrichten. Op deze manier is het streven om tot een taakherschikking in de mondzorg te komen. Na vijf jaar vindt er een evaluatie plaats.

De KNMT is teleurgesteld in het feit dat het ministerie de tandartsen vooraf niet heeft geconsulteerd bij het opstellen van de amvb. KNMT-voorzitter Wolter Brands: ‘En dat terwijl de impact ervan dusdanig is dat dat redelijkerwijs wel verwacht had mogen worden. Het ontneemt ons de mogelijkheid argumenten in te brengen, en mee te denken over andere manieren om de doelstellingen van het ministerie te behalen. Ook voor de zo gewenste samenwerking is dat niet bevorderlijk.’ De komende periode blijft de KNMT zich hard maken om de maatregelen van tafel te krijgen.

De KNMT zal nu via de internetconsultatie haar reactie geven. De KNMT nodigt ook individuele tandartsen van harte uit dit te doen. De internetconsultatie loopt tot 3 oktober 2016.

Bekijk het standpunt van de KNMT

Naar de internetconsultatie

Lees meer over: taakherschikking

1 reactie op Consultatie uitbreiding bevoegdheden mondhygiënisten van start