CTS wijzigt besluiten MKA en DMO

01 maart 2016

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS), dat de regels vaststelt rond erkenning en registratie van tandheelkundige specialismen, heeft 15 februari jl. besloten de Besluiten MKA en DMO te wijzigen. In die besluiten staan respectievelijk de regels rond opleiding, erkenning en (her)registratie van kaakchirurgen en orthodontisten.

Concreet houdt de wijziging met name in dat er strengere eisen zullen worden gesteld aan de registratie van in het buitenland opgeleide tandartsspecialisten. Als zij zich willen laten registreren als kaakchirurg of orthodontist moet de RTS eerst de buitenlandse beroepskwalificatie (diploma) van de tandartsspecialist erkennen. Als dat is gebeurd, dan moet de tandartsspecialist voor registratie als specialist gaan aantonen dat deze de Nederlandse taal beheerst, relevante werkzaamheden heeft verricht en aan deskundigheidsbevordering heeft gedaan. Deze aanpassing vloeit voort uit een wijziging van een Europese richtlijn (2005/36/EG).

Daarnaast zijn er nog enkele technische aanpassingen gedaan. Zo is bijvoorbeeld deelname aan het visitatieprogramma van de NVvO aangepast in die zin dat het voortaan om deelname met goed gevolg gaat. Ook is de naam afkorting NMT veranderd in KNMT.

Om het besluit definitief te maken, moet de minister van VWS met het wijzigingsbesluit van het CTS instemmen. Zodra dit is gebeurd, treedt het met terugwerkende kracht in werking op 18 januari 2016.

Bekijk het wijzigingsbesluit

 

Lees meer over: