CZ voert restitutiepercentages in voor implantologie

23 november 2017
CZ

Vanaf 1 januari 2018 hanteert CZ restitutiepercentages van 65 en 75% voor implantologie. Als een patiënt naar een tandarts gaat zonder overeenkomst met CZ , moet deze 35 of 25% zelf betalen (behalve met een restitutiepolis).

Met ingang van 1 januari 2018 hanteert CZ restitutiepercentages van 65 en 75% voor implantologie. De hoogte is afhankelijk van de door de patiënt afgesloten polis. Dit houdt in dat indien een patiënt naar een tandarts gaat die geen overeenkomst met CZ  heeft afgesloten een deel (35 of 25% zelf moet betalen). Dit geldt niet voor mensen met een restitutiepolis.

Voor zover bij de KNMT bekend, is er jurisprudentie dat de minimale vergoeding 75-80% dient te zijn.

In principe zijn zorgverzekeraars vrij zijn om zelf de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg te bepalen, waarbij wel de uitspraken van de rechter in acht moeten worden genomen. Zorgverzekeraars kunnen besluiten lager te gaan zitten. Daarbij dient dan wel goed onderbouwd te worden, dat het lagere percentage geen feitelijke hinderpaal voor patiënten oplevert om die zorg te kunnen ontvangen.

De KNMT heeft CZ om de onderbouwing gevraagd.
CZ heeft de KNMT laten weten dat in  de documentatie van de NZa is opgenomen hoe moet worden omgegaan met een vergoedingspercentage als dat in geval van een naturapolis lager is dan 75%. De NZa stelt dat dit mogelijk is mits een ‘Hardheidsclausule” in de voorwaarden is opgenomen. In de voorwaarden van CZ is daartoe het volgende in artikel voor de Natura Select (CZ Zorgbewust) en Natura Direct (CZdirect) opgenomen.

artikel A.20.2.1 uit de polis

Hardheidsclausule Zorgverzekering Natura Select en Zorgverzekering Natura direct

Onze zorgadviseurs kunnen u helpen bij het vinden van een zorgverlener die past bij uw situatie.

Kiest u voor een zorgverlener met een zorgovereenkomst? Dan vergoeden wij het afgesproken tarief volledig.

Kiest u liever toch voor een zorgverlener zonderzorgovereenkomst maar belemmert de lagere vergoeding (70% van het afgesproken tarief bij de Zorgverzekering Natura Select en 65% van het afgesproken tarief bij de Zorgverzekering Natura direct) uw keuze? Dan kunt  uons schriftelijk of per e-mail aangeven waarom deze lagere vergoeding uw keuze belemmert en vragen alsnog een hoger percentage te vergoeden. Wij nemen uw verzoek in behandelingen vertellen u binnen 4 weken of wij u eenhogere vergoeding (maximaal 75% van het afgesproken tarief) kunnen bieden.

Verzoek aan leden

Indien zich hierdoor problemen voordoen bij patiënten van u dan vernemen wij dat graag. U kunt dit melden aan de Ledenservice (LS@knmt.nl).

De KNMT zal over de gemelde problemen in overleg treden met CZ. 

1 reactie op CZ voert restitutiepercentages in voor implantologie