De toekomst van antistollingszorg in Nederland

01 augustus 2019

Tandartsen zien steeds meer ouderen die nog over hun eigen gebit beschikken. Zodoende zien ze ook steeds meer medisch gecompromitteerde ouderen, die bijvoorbeeld antistollingsmedicatie gebruiken. Juist op dit vlak gaan de ontwikkelingen zo snel, dat op 9 oktober het – ook voor tandartsen interessante – congres ‘De toekomst van antistollingszorg in Nederland’ wordt georganiseerd.

In mei 2017 vond de druk bezochte antistollingsconferentie ‘Transmurale antistolling - Naar een sluitende antistollingsketen’ plaats. Indertijd werd door de meer dan 150 bezoekers aangegeven dat een vervolgconferentie gewenst zou zijn. Dit mede door de ontwikkelingen op antistollingsgebied.

Richtlijn Antistolling KiMo

Een daarvan is de ontwikkeling van de richtlijn Antistolling door het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo). Naar verwachting wordt ook de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) antistolling dit jaar opgeleverd en er wordt gewerkt aan de modulaire herziening van de richtlijn antitrombotisch beleid (RAB).

Debat over samenhang en toekomst

Tijdens het congres ‘De toekomst van antistollingszorg in Nederland’, op 9 oktober in Amersfoort, wordt gedebatteerd over deze en andere ontwikkelingen , over de samenhang ertussen en over de toekomst van antistollingszorg in Nederland. Aan het programma wordt momenteel de laatste hand gelegd, dagvoorzitters zijn de hoogleraren Menno Huisman  en Hugo ten Cate, beide internist. De kosten voor deelname zijn € 35,-.

Belangstelling? U kunt zich vast inschrijven via d.dreesens@kennisinstituut.nl.

Total votes: 41
Lees meer over: richtlijnen

0 reacties op De toekomst van antistollingszorg in Nederland