facebook

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
1 minuut
Antistolling
Tandartsen zien steeds meer ouderen die nog over hun eigen gebit beschikken. Zodoende zien ze ook steeds meer medisch gecompromitteerde ouderen, die bijvoorbeeld antistollingsmedicatie gebruiken. Juist op dit vlak gaan de ontwikkelingen zo snel, dat op 9 oktober het – ook voor tandartsen interessante – congres ‘De toekomst van antistollingszorg in Nederland’ wordt georganiseerd.

In mei 2017 vond de druk bezochte antistollingsconferentie ‘Transmurale antistolling - Naar een sluitende antistollingsketen’ plaats. Indertijd werd door de meer dan 150 bezoekers aangegeven dat een vervolgconferentie gewenst zou zijn. Dit mede door de ontwikkelingen op antistollingsgebied.

Richtlijn Antistolling KiMo

Een daarvan is de ontwikkeling van de richtlijn Antistolling door het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo). Naar verwachting wordt ook de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) antistolling dit jaar opgeleverd en er wordt gewerkt aan de modulaire herziening van de richtlijn antitrombotisch beleid (RAB).

Debat over samenhang en toekomst

Tijdens het congres ‘De toekomst van antistollingszorg in Nederland’, op 9 oktober in Amersfoort, wordt gedebatteerd over deze en andere ontwikkelingen , over de samenhang ertussen en over de toekomst van antistollingszorg in Nederland. Aan het programma wordt momenteel de laatste hand gelegd, dagvoorzitters zijn de hoogleraren Menno Huisman  en Hugo ten Cate, beide internist. De kosten voor deelname zijn € 35,-.

Belangstelling? U kunt zich vast inschrijven via d.dreesens@kennisinstituut.nl.

richtlijnen

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen