Denk aan uw BIG-herregistratie!

15 december 2016
Toetsenbord KNMT

Nog even en dan sluit de uiterste termijn waarin u zich kunt herregistreren in het BIG-register. Wie op 1 januari 2012 stond ingeschreven, moet zich uiterlijk 31 december 2016 hebben geherregistreerd.

Uit een overzicht van het BIG-register blijkt dat 27 procent van de opgeroepen tandartsen dat nog niet heeft gedaan. Als u bij die groep hoort, haast u dan. U loopt het risico dat uw vermelding in het BIG-register wordt doorgehaald. U mag dan niet langer de titel tandarts voeren, en niet zelfstandig uw beroep uitoefenen. Wel mag u zich “tandarts niet praktiserend” noemen.

Bewijzen

Herregistratie werkt op basis van een ‘eigen verklaring’: u geeft aan dat u voldoet aan de eisen die de wet BIG aan herregistratie stelt en daarmee is uw herregistratie een feit. Steekproefsgewijs zal het BIG-register echter aan inschrijvers vragen om bewijsstukken. Deze moet u dan binnen 6 weken aanleveren.

De KNMT heeft informatie en tips voor tandartsen over herregistratie op een rijtje gezet.

Voor hulp bij het doen van de aanvraag kunt u bellen met de BIG-informatielijn: 0900 – 89 98 225.

Lees meer over: