facebook

Denk vroeger aan later: zorgen om pensioen jonge tandartsen

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
5 minuten
Nadenken
Als je net begint met werken, is je pensioen wel bijna het laatste dat je bezighoudt. Onverstandig, menen deskundigen. Die pleiten ervoor tijdig na te denken over het opzij leggen van geld voor later. Helemaal nu de mogelijkheden om een pensioen op te bouwen, de laatste decennia zijn afgenomen.

De oudere generatie tandartsen, de generatie die tegen zijn pensioen aanzit, die heeft waar het dat pensioen betreft maar mazzel. Die heeft nog kunnen profiteren van fiscale voordelen zoals pensioensparen in eigen beheer (inmiddels afgeschaft) en had nog ruime aftrekmogelijkheden voor lijfrentes.

Een grote groep heeft ook nog eens pensioen opgebouwd via het Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten (SPT), dat in 1996 een slapend fonds werd. Bovendien hebben sommigen ook nog goodwill ontvangen bij de verkoop van hun praktijk, waarna ze zelf als zzp’er aan de slag gingen.

Nee, dan de jonge, startende tandarts. Die bouwt geen pensioen meer op bij het SPT, kan niet meer pensioensparen in eigen beheer, heeft minder fiscale aftrekmogelijkheden en kan, zoals het er nu naar uitziet, te zijner tijd ook niet meer rekenen op goodwill bij de verkoop van een eigen praktijk.

Allemaal zorgelijke ontwikkelingen, zeggen pensioenadviseurs Peter Nederstigt van AON en Alexander Ahlers van Raadgevers Kuijkhoven. Hun belangrijkste advies aan de jonge generatie is om tijdig te beginnen geld voor later opzij te zetten. Iets wat je waarschijnlijk makkelijker doet naarmate het aantrekkelijker wordt gemaakt.

Jaarlijks 10.000 euro opzij zetten

Natuurlijk wil een net gestarte tandarts vooral ‘nu’ genieten van zijn zuurverdiende geld. Is hij nog niet bezig met de financiële situatie na zijn pensionering. Het duurt immers nog heel lang eer het zover is. Daarom, zegt Nederstigt, vraag ik aan jonge tandartsen of ze weten hoeveel ze moeten sparen om later levenslang maandelijks 1.000 euro bruto uitgekeerd te krijgen. De meeste schatten dat bedrag veel te laag in. “Als ik ze dan voorreken dat ze, om een beetje tijdig met pensioen te kunnen, in totaal toch zo’n 300.000 euro in bijvoorbeeld een pensioenverzekering bij elkaar gespaard moeten hebben, schrikken ze wel even. Dat betekent dat ze in hun werkzame leven jaarlijks toch een bedrag van zo’n 10.000 euro opzij moet zetten.” Een bedrag dat overigens wel aftrekbaar is.

Ahlers adviseert startende tandartsen die als zzp’er beginnen te werken, vijftig procent van het inkomen voor belasting en het pensioen opzij te zetten. “Begin daar meteen mee, want dan kun je alvast wennen aan een bepaald uitgavenpatroon.” Hij realiseert zich dat dit voor jonge tandartsen best lastig is, vooral omdat die ook bezig zijn met het kopen van een huis of het starten van een gezin. “Juist dan is het belangrijk om alvast in je systeem te hebben dat je maandelijks geld reserveert.”

Banksparen, lijfrentepolis of een pensioenverzekering?

Beide pensioendeskundigen benadrukken het belang voor startende tandartsen om zich goed te verdiepen in de mogelijkheden om tot een goed pensioen te komen. Ze moeten ook voor zichzelf duidelijk krijgen hoe ze hun pensioen willen opbouwen, want dat kan per persoon variëren.

Waar de een voorkeur heeft voor beleggen, kiest de ander voor banksparen, een lijfrentepolis, een pensioenverzekering of een combinatie hiervan. Het inschakelen van een goede adviseur is dan ook onontbeerlijk, vinden Nederstigt en Ahlers – uiteraard.

Pensioenopbouw voor startende tandartsen

  1. Begin er zo snel mogelijk mee.
  2. Reserveer vijftig procent van de inkomsten voor belastingen en pensioenopbouw.
  3. Neem ook de uitgavenkant na pensionering mee.
  4. Schakel een financieel adviseur in.
  5. Bedenk dat de AOW een onzekere factor is.

Mark Zweers (46), tandarts-praktijkhouder in Amsterdam

“Ik was me er altijd wel van bewust dat je als tandarts zelf je oudedagsvoorziening moet regelen. Na mijn afstuderen, op mijn 24ste, ben ik meteen geld opzij gaan leggen voor later. In eerste instantie een klein bedrag per maand, in de vorm van een lijfrentepolis. Later heb ik met mijn financieel adviseur gekeken wat ik verder nog kon doen. Ik ben toen een groter bedrag gaan inleggen in een pensioenverzekering. Verder heb ik samen met mijn partner geïnvesteerd in twee panden, die een aanvulling op ons inkomen kunnen opleveren. Voor mijn gevoel heb ik mijn pensioen financieel goed geregeld, maar verder ben ik er eigenlijk niet zoveel mee bezig. Het zou goed zijn als er een nieuwe collectieve pensioenvoorziening voor tandartsen zou worden opgezet. Maar wel op basis van vrijwilligheid, deelname moet niet verplicht zijn. Voor mij maakt zo’n collectieve regeling nu niet zoveel meer uit. Maar als jonge tandarts kan ik me voorstellen dat ik er meteen gebruik van zou maken. Het zou goed zijn als de KNMT dit zou faciliteren.”

Nicole Spits (64), tandarts-praktijkhouder in Breda

“Over een half jaar stop ik met mijn praktijk. Het ondernemerschap met alle bijbehorende regels wordt me eigenlijk te veel. Financieel is het ook mogelijk om te stoppen. Toen ik met een eigen praktijk startte, heb ik een levensverzekering afgesloten en op mijn dertigste heb ik een koopsompolis genomen. Verder heb ik mijn toenmalige praktijk in Haarlem met goodwill verkocht. De opbrengst hiervan heb ik in een stamrecht-bv gestopt voor later. Daarnaast heb ik nog pensioen opgebouwd via het SPT, het – nu slapende - pensioenfonds van tandartsen en tandarts-specialisten. Verder heb ik altijd zuinig geleefd en ben ik gewend om de tering naar de nering te zetten. Mijn advies aan jonge tandartsen is om op tijd geld opzij te zetten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het leven is tegenwoordig veel duurder dan toen ik begon, onder meer door de stijgende prijzen van onroerend goed. Desondanks moet je er rekening mee houden dat, als je nu te veel geld uitgeeft, dat later niet meer kan. Het zou goed zijn als er weer een collectieve pensioenvoorziening voor tandartsen komt, maar niet verplicht. Of de KNMT daarin een rol moet spelen weet ik niet. Die moet vooral bewustwording creëren bij de jonge generatie, en kan daarnaast misschien politiek de weg vrijmaken voor een vrijwillig beroepspensioen.”

Jochem Lemain (35), tandarts-zzp’er en tandarts-docent in Groningen

“Ik ben nu ruim één jaar tandarts en werk als zzp’er en als tandarts-docent in loondienst van het UMC Groningen. Mijn streven is om een eigen praktijk te beginnen. Ik heb al wel over mijn pensioen nagedacht maar heb nog niet specifiek iets geregeld. Dat komt omdat ik op dit moment met veel andere dingen bezig ben, onder meer met een aanvullende opleiding. In principe leef ik zuinig, maar ik wil op dit moment ook kunnen genieten. Met mijn vriendin heb ik afgesproken om het geld dat we nu overhouden, allereerst te gebruiken om de hypotheek op ons huis af te lossen. Dat doen we natuurlijk ook voor later. Een pensioen opbouwen is belangrijk en we willen ons hier meer in verdiepen. Over drie tot vier jaar verwachten we meer te verdienen en willen dan gaan kijken of we ons geld waardevast kunnen investeren. Na de laatste financiële crisis heb ik gezien dat investeren in een pensioenfonds of – verzekering niet altijd vrij van risico’s is. Ik wil graag zelf de controle houden over wat er met mijn geld gebeurt en op die manier iets opbouwen voor later.”

Dit artikel verscheen eerder in NT 11-2018

pensioenen
pensioenplanning

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen