Digitaal versturen van declaraties in de Wlz via factoringmaatschappijen

31 juli 2017

Wij adviseren u om bij uw factoringmaatschappij te informeren naar hun standpunt met betrekking tot het verwerken van Wlz-declaraties.

Sinds 1 juli dient het aanvragen, machtigen en declareren van mondzorgbehandelingen voor patiënten in de Wet langdurige zorg (Wlz) digitaal plaats te vinden.

Door de bij het digitaliseringsproces betrokken partijen (ZN, zorgkantoren, softwareleveranciers en beroepsorganisaties in de mondzorg) is geprobeerd om het declaratieproces voor de Wlz zoveel mogelijk gelijk te houden aan het reguliere proces voor de Zvw, zodat u uw declaraties ook via een factoringmaatschappij kunt laten verwerken.

Er is echter ten opzichte van de Zorgverzekeringswet (Zvw) een aantal verschillen die van invloed zijn op de inrichting van de dienstverlening van factoringmaatschappijen om ook declaraties binnen de Wlz te kunnen verwerken. Hoewel alle factoringmaatschappijen ernaar streven om voor u óók uw Wlz-declaraties te verwerken, is dat op dit moment nog niet bij elke factoringmaatschappij mogelijk. 

Wij adviseren u om bij uw factoringmaatschappij te informeren naar hun standpunt met betrekking tot het verwerken van Wlz-declaraties.

Wat te doen als u niet via uw factoringmaatschappij kunt declareren?

U kunt uw Wlz declaraties direct indienen bij VECOZO. Dit doet u direct vanuit uw tandartsinformatiesysteem. Controleer dus goed of uw software up-to-date is. Ook dient u over de juiste VECOZO-certificaten te beschikken.

Meer informatie over de digitalisering binnen de Wlz

Zodra er meer nieuws hierover bekend wordt, zullen wij u uiteraard nader informeren.

0 reacties op Digitaal versturen van declaraties in de Wlz via factoringmaatschappijen