Duur 30-procentregeling verkort

16 mei 2018

De regering heeft eind april besloten om de duur van de 30-procentregeling te verkorten van 8 naar 5 jaar.

De verkorting, die ook voor bestaande situaties van toepassing zal zijn, gaat in per 1 januari 2019. Voor ingekomen werknemers die op deze datum al vijf jaar of langer van de regeling gebruikmaken, eindigt deze dan direct.

De 30-procentregeling is een uitvloeisel van Wet op de loonbelasting 1964. Hij maakt het mogelijk dat werkgevers de extra kosten vergoeden die werknemers die tijdelijk in het buitenland verblijven, in het kader van hun dienstbetrekking maken.

Dat geldt voor Nederlandse werknemers in het buitenland en voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland komen werken. De werkgever kan er overigens ook voor kiezen de daadwerkelijk gemaakte kosten te vergoeden, maar dat is administratief nogal bewerkelijk.

Meer informatie over het inkorten van de 30-procentregeling: h.korver@knmt.nl.

0 reacties op Duur 30-procentregeling verkort