facebook

Een bezoek van de IGZ: bereid u voor

Profile picture for user Hans Scholten
Hans
Scholten
2 minuten
Loep vergrootglas
Inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bezoeken de komende maanden een groot aantal mondzorgpraktijken. Zij beoordelen of de praktijken voldoen aan de normen om röntgenfoto's te maken. 6 aandachtspunten die onnodige problemen kunnen voorkomen.

Een bezoek van de IGZ brengt vaak heel wat teweeg in de praktijk. Voorbereiden helpt om te weten wat iedereen kan doen.

1. Bereid medewerkers in uw praktijk voor op een bezoek van de IGZ

Wijs binnen de praktijk één of meerdere personen aan die altijd aanwezig kunnen zijn bij een bezoek van de IGZ. Bespreek vooraf wat de assistenten/baliemedewerkers moeten doen als de IGZ zich meldt.

2. Kijk of uw praktijk voldoet aan de toetsingscriteria van de IGZ

De IGZ gaat uit van wetten, besluiten en richtlijnen om te bepalen of praktijken goed en veilig werken. De punten waar zij naar kijkt, staan in een toetsingskader. De zaken die daarin staan, beschouwt de inspectie als minimale normen.

Toetsingskader radiologie: 'Werken met radiologie in de mondzorg' (pdf)

3. Werk mee met de inspecteurs

Het is belangrijk dat u meewerkt. De IGZ mag meer dan u misschien denkt. De inspecteurs mogen bijvoorbeeld zonder toestemming van de patiënt het dossier inzien. Ook hebben de inspecteurs het recht om ruimten te betreden.

4. Lees het rapport kritisch door en reageer als nodig

Binnen een maand ontvangt u een conceptrapport van het bezoek van de IGZ. U hebt 4 weken de tijd om hierop te reageren en feitelijke onjuistheden te corrigeren.

5. Ga alvast aan de slag met aanbevelingen en informeer de inspectie

Constateert de IGZ problemen? Neem zo snel mogelijk verbetermaatregelen, en informeer de IGZ hierover. In dat geval wordt op de website van de IGZ niet alleen vermeld dat u een probleem had, maar ook dat u het verholpen heeft.

6. Neem bij problemen contact op met de KNMT

Bent u het niet eens met de manier waarop u behandeld bent of bent u het inhoudelijk niet eens met de IGZ, neem dan contact op met KNMT Ledenservice.

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
radiologie

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen